Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Wayne A. Madden


print

WAYNE A. MADDENWayne A. Madden

TIDIGARE PRESIDENT

Wayne Madden från Auburn, Indiana, USA, valdes till president i Lions Clubs International vid organisationens 95:e internationella kongress, vilken hölls i Busan, Korea den 22-26 juni, 2012.

Tidigare president Madden arbetar som försäkringsagent och certifierad försäkringsrådgivare.

Tidigare president Madden har varit medlem i Auburn Lions Club sedan 1984. Han har innehaft många poster inom organisationen, bland annat klubbpresident, zonordförande, regionordförande, distriktsguvernör och guvernörsrådsord¬förande. Han är dessutom tidigare president i Indiana Lions Foundation. Han har fem gånger varit instruktör vid DG Elect-seminariet samt sektorkoordinator för kampanj SightFirst II i multipeldistrikt 25.

Som erkänsla för sina lionistiska insatser har tidigare president Madden erhållit ett flertal utmärkelser, till exempel den 100 % -iga klubbpresidentens utmärkelse, ständigt medlemskap i organisationen, utmärkelsen Senior Master Key, fyra extensionutmärkelser, den internationella presidentens ledarskapsmedalj, nio internationella presidentmedaljer samt utmärkelsen Ambassador of Good Will, vilken är den högsta hedersbetygelse som organisationen kan tilldela en medlem. Han har även tilldelats utmärkelserna Charter W.P. Woods Fellow, Kentucky Colonel, Duke of Paducah, Helen Keller Fellow och Progressive Melvin Jones Fellow.

År 2008 visade guvernören i delstaten Indiana erkänsla för hans humanitära insatser genom att tilldela honom utmärkelsen Sagamore of the Wabash, vilken är den högsta utmärkelse guvernören kan utdela.

Vid sidan av sitt engagemang i Lions har tidigare president Madden varit aktiv i många yrkes- och samhällsorganisationer.

Tidigare president Madden och hans hustru Linda, som också är en Progressive Melvin Jones Fellow, har två döttrar och fem barnbarn.

Download Photo

Download Biography

EMAIL


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting