Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Wing-Kun Tam


print

WING-KUN TAM
TamFÖREGÅENDE INTERNATIONELL PRESIDENT

Wing-Kun Tam från Hongkong, Kina, valdes till president i The International Association of Lions Clubs vid organisationens 94:e internationella kongress, vilken hölls i Seattle, Washington, USA, den 4-8 juli 2011.

Föregående president Tam är ordförande i en multinationell grupp av företag som är specialiserade inom flyg och resor.

Föregående president Tam har varit medlem i Mt. Cameron Lions Club sedan 1981 och han har innehaft många poster inom organisationen, bland annat kampanj SightFirst multinationell koordinator, koordinator och sekreterare i OSEAL, ordförande i SightFirst China Action, ordförande i budkommittén inför den internationella kongressen 2005 och hedersordförande i värdkommittén. Han har suttit med i den internationella styrelsen i elva år och tre år i den verkställande kommittén.

Föregående president Tam har varit medlem eller ordförande i många styrelser och kommittéer både i Hongkongs regering och i andra organisationer. Han var rådgivare för Hongkongs affärer före inrättandet av den speciella administrativa regionen (SAR) 1997. Han har varit Hongkongs kongressambassadör sedan 1995.

President Tam har erhållit utmärkelserna Her Majesty The Queen’s Badge of Honor, vilken är den högsta ordensutmärkelsen i det brittiska kungadömet, samt Bronze Bauhinia Star av den brittiska regeringen och av Hongkongs regering. Han är fredsdomare i Hongkong och han har även utnämnts till Kenyas hederskonsul i Hongkong och i Macau, Kina.

Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har föregående president Tam erhållit ett stort antal utmärkelser, bland annat utmärkelse till SightFirst nationell/multinationell koordinator, den internationella utmärkelsen årets Lion 2003 och utmärkelsen Ambassador of Good Will, vilken är den högsta utmärkelsen organisationen kan utdela till en medlem. Han är en Progressive Melvin Jones Fellow och en större donator till kampanj SightFirst.

Föregående president Tam, och hans bortgångna hustru Irene, har tre barn vid namn Alvin, Tiffany och Andrew.

DOWNLOAD PHOTO

DOWNLOAD BIOGRAPHY

LIONS IN ACTION

Picture of Zahraas resa till seende
Att ge en flicka från Irak synens gåva   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting