Sid L. Scruggs

First Vice President ScruggsSID L. SCRUGGS III
NÄRMAST FÖREGÅENDE INTERNATIONELL PRESIDENT

Sid L. Scruggs från Vass, North Carolina, USA, valdes till president i The International Association of Lions Clubs vid organisationens 93:e internationella kongress, vilken hölls i Sydney, Australien, den 28 juni-2 juli 2010. Tidigare president Scruggs är pensionerad militärpilot och trafikflygspilot och har tagit examen vid U.S. Naval Academy.

Tidigare president Scruggs tema "En strimma av hopp" och hjälpinsatser till andra människor – vilken är grundprincipen för lionklubbarna runtom i världen – var fokus under hans presidentår.

Tidigare president Scruggs är medlem i Vass Lions Club och han har innehaft många poster inom organisationen. Han har dessutom varit presentatör vid USA/Kanada Forum och Europa Forum samt varit instruktör vid Lions Clubs Internationals ledarskapsinstitut och vid DG Elect-seminariet.

Utöver sina insatser inom Lions är tidigare president Scruggs även styrelseordförande i Governor Morehead School for the Blind, styrelsemedlem i Raleigh Lions Clinic for the Blind Inc samt ständig medlem i American Airlines Grey Eagles Association och i Naval Academy Alumni Association.

Under 2010 valdes han in i United States Blind Golf Association Hall of Fame. Han har dessutom tilldelats utmärkelsen Order of the Long Leaf Pine, vilken är den högsta utmärkelsen som kan utdelas av delstaten North Carolina. Han är även hedersdoktor i humaniora vid World University.

Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har tidigare president Scruggs erhållit den 100 %-iga klubbpresidentens utmärkelse, distriktsguvernörens excellensutmärkelse, utmärkelsen Key of Nations för att ha varit fadder för mer än 100 lionmedlemmar, den internationella presidentens utmärkelse samt utmärkelsen Ambassador of Good Will, vilken är den högsta utmärkelse en medlem i organisationen kan tilldelas. Han är också en Progressive Melvin Jones Fellow.

Tidigare president Scruggs och hans hustru Judy, som också är en Progressive Melvin Jones Fellow, har fyra barn och sexton barnbarn.

Download Photo

Download Biography

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting