Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Eberhard J. Wirfs


print

INTERNATIONELL PRESIDENT WirfsEBERHARD J. WIRFS
TIDIGARE INTERNATIONELL PRESIDENT

Eberhard J. Wirfs från Kelkheim am Taunus, Hessen, Tyskland, valdes till president i The International Association of Lions Clubs vid organisationens 92:a internationella kongress, vilken hölls i Minneapolis, Minnesota, USA, den 6-10 juli 2009. Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation och den globala ledaren inom humanitär service och samhällsservice.   

Tidigare president Wirfs är entreprenör och pensionerad VD från sitt eget företag, vilket är pionjär inom marknadsföring av frusen mat runtom i Europa. 

Tidigare president Wirfs är en erfaren och effektiv ledare med särskild styrka inom medlemsutveckling, nyklubbildning och ledarskapsträning samt förmåga att kombinera hjälpinsatser och kamratskap.

Tidigare president Wirfs har varit medlem i Hofheim am Taunus Lions Club sedan 1985 och han har innehaft många poster inom organisationen, till exempel klubbpresident, distriktsguvernör, guvernörsrådsordförande, gruppledare vid DG Elect-seminariet, där träning av inkommande distriktsguvernörer sker, samt internationell direktor. Han har varit VD för en tysk lionstiftelse vid namn Deutsches Hilfswerk. Han har i Tyskland dessutom på ett systematiskt sätt infört Lions Quest, vilket är ett mentorprogram för unga människor. Han är hedersmedlem i Kelkheim am Taunus Lions Club.

Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har tidigare president Wirfs erhållit ett stort antal utmärkelser, bland annat Ambassador of Good Will Award, den högsta utmärkelse en medlem i organisationen kan tilldelas. Han är också en Progressive Melvin Jones Fellow.

Tidigare president Wirfs och hans hustru Margit, som också är en Melvin Jones Fellow, har två söner. Oliver är gift med Sandra och de har en dotter vid namn Hannah-Carlotta. Marcus är gift med Pauline och de har en son vid namn Anton.

DOWNLOAD PHOTO

DOWNLOAD BIOGRAPHY

LIONS IN ACTION

Picture of Promenad för att bota
Ger hopp för kvinnor på Cayman Islands   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting