Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Om Lions  >  Våra ledare  >  Träffa ledarna  >  Tidigare internationella presidenter  >  Albert F. Brandel

Albert F. Brandel

Brandel colorAlbert F.  Brandel
NÄRMAST FÖREGÅENDE INTERNATIONELL PRESIDENT

Albert F. Brandel från Melville, New York, USA, valdes till president i The International Association of Lions Clubs vid organisationens 91:a internationella kongress, vilken hölls i Bangkok, Thailand, den 23-27 juni 2008.

Han är pensionerad kriminalinspektör och han har under många år arbetat med utredningar om misshandel och vanvård av barn, ungdomsbrottslighet, våld i hemmet samt försvunna barn.

Tidigare president Brandel har varit medlem i Lions Club West Hempstead sedan 1975 och är även associerad medlem i Lions Club Melville. Han har innehaft många poster inom organisationen, till exempel klubbpresident, distriktsguvernör och internationell direktor. Han har även varit presentatör och panelmedlem vid USA/Kanada ledarskapsforum. Han har arbetat tillsammans med Long Island Lions Eye Bank som transportör och har varit Lions representant i UNICEF i New York i tio år. Han har hjälpt till att koordinera Lions hjälpinsatser vid World Trade Center i New York efter den 11 september 2001.

Som erkänsla för sina insatser har han erhållit ett stort antal utmärkelser, till exempel klubbpresidentens excellensutmärkelse, den 100 %-iga distriktsguvernörens utmärkelse, 15 internationella presidentut¬märkelser och Ambassador of Goodwill, den högsta utmärkelse en medlem i organisationen kan tilldelas. Han är även en Progressive Melvin Jones Fellow.

Förutom aktiva insatser inom Lions har han även gjort insatser som frivillig inom Little League och som nattvardspräst i en kyrka. Han har även varit styrelsemedlem i United Nations Association of the United States of America.

Tidigare president Brandels hustru, Dr. Maureen Murphy, är narkosläkare och lionmedlem, och arbetar vid ett allmänsjukhus.

Download Photo

Download Biography

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting