Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Jimmy Ross


print

Ross

JIMMY M. ROSS
Tidigare internationella presidenter

Jimmy M. Ross, från Quitaque, Texas, USA, valdes till president i The International Association of Lions Clubs för verksamhetsåret 2006 - 2007 vid organisationens 89:e internationella kongress, vilken hölls i Boston, Massachusetts, USA, den 30 juni - den 4 juli 2006.

Tidigare president Ross är ranchägare och pensionerad domare.

Tidigare president Ross har varit lionmedlem sedan 1969 och är medlem i Quitaque Lions Club. Tidigare president Ross har innehaft många positioner inom organisationen, till exempel klubbpresident, multipeldistriktssekreterare, medlemsordförande och extensionsordförande i staten, multipeldistriktets kongressordförande, guvernörsrådsordförande samt internationell direktor. Han har dessutom deltagit i resor till Sydamerika med insamlade och återvunna glasögon och han har varit delaktig i att chartra mer än 500 klubbar.

Tidigare president Ross har även varit aktiv inom ett antal yrkes- och samhällsorganisationer. Han har varit styrelsemedlem i både Water Control & Improvement Board och i The District Juvenile Probation Board samt ordförande för All Emergency Systems för 26 län i Texas.

Tidigare president Ross har riktat särskilt intresse till ökning av antalet medlemmar, stärkande av klubbarna och till samhällsservice. Som erkänsla för sin service till organisationen har han erhållit ett stort antal utmärkelser, bland annat distriktsguvernörens tackcertifikat, den internationella presidentens utmärkelse och utmärkelsen Ambassador of Good Will, vilken är den högsta utmärkelse som en lionmedlem kan tilldelas. Han är också en Progressive Melvin Jones Fellow.

Tidigare president Ross och hans hustru Velda har tre döttrar, två svärsöner och ett barnbarn.

FOTO

BIOGRAFI

LIONS IN ACTION

Picture of Framställer fred
Ger barnen möjlighet att illustrerar fred   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting