Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Clement Kusiak


print

Kusiak

Clement F. Kusiak
Tidigare internationella presidenter

Clement F. Kusiak, från Linthicum, Maryland, USA, valdes till president för The International Association of Lions Clubs vid organisationens 87:e internationella kongress, vilken hölls i Detroit, Michigan, USA/Windsor, Ontario, Kanada den 5 - 9 juli 2004.

Föregående president Kusiak är ingenjör till yrket och pensionerad chef för ett företag i Baltimore, Maryland.

Han har varit medlem i Lions Club Baltimore Brooklyn sedan 1966 och har innehaft många befattningar inom organisationen. Han har bland annat tjänstgjort som klubbpresident, distriktskassaförvaltare, multipeldistriktskassaförvaltare och distriktsguvernör. Han var internationell direktor mellan 1988 - 1990. President Kusiak är en före detta medlem av planeringskommittén för USA/Canada Lions Leadership Forum och före detta programordförande för Lions Eye Health Program (LEHP), för vilket han också verkade som rådgivare när det lanserades på nationell nivå. Han var också ordförande för DG Elect-seminariet 2001 - 2002.

Som erkänsla för sina lionistiska insatser har tidigare president Kusiak erhållit ett flertal utmärkelser, inklusive den 100 %-iga klubbpresidentens utmärkelse, den 100 %-iga distriktsguvernörens utmärkelse, en extensionutmärkelse, ledarskapsutmärkelse från fyra internationella presidenter, presidentutmärkelse från sju internationella presidenter samt utmärkelsen Ambassador of Good Will, som är den högsta hedersbetygelse som organisationen kan tilldela en medlem. Han är också en Progressive Melvin Jones Fellow.

Vid sidan av sitt engagemang i Lions är tidigare president Kusiak aktiv i många yrkes- och samhällsorganisationer. Han har suttit med i ett flertal kommittéer, bland annat The Atlantic Region's North American Membership Program, The Development Task Force och The Heritage Committee of Baltimore, Maryland.

Tidigare president Kusiak och hans hustru Jeanne, som också är en Progressive Melvin Jones Fellow, har två sönder (en nu avliden) och två barnbarn.

FOTO

BIOGRAFI

LIONS IN ACTION

Picture of Fiskeutflykt
Ha roligt tillsammans med människor med speciella behov   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting