J. Frank Moore III

J. Frank Moore III

J. Frank Moore
Tidigare internationella presidenter

J. Frank Moore, Daleville, Alabama, USA, valdes till president för Lions Clubs International vid organisationens 84:e internationella kongress i Indianapolis, Indiana, USA, den 2 - 6 juli 2001.

Tidigare president Moore är lärare till yrket och före detta skolinspektör i Daleville, Alabama, USA.

Han har varit medlem i Lions Club Daleville sedan 1975 och har innehaft många befattningar inom organisationen. Han har bland annat verkat som vice ordförande och internationell koordinator för kampanjen SightFirst II, vilken var Lions Clubs International Foundations och vår organisations mest framgångsrika insamlingsinitiativ. Han tjänstgjorde som ordförande för Lions Clubs International Foundation under 2002 – 2003 och som internationell direktor i organisationens styrelse under 1994 – 1996 samt satt med i planeringskommittén för USA/Canada Lions Leadership Forum från 1996 – 1998. Han är före detta president för the Alabama Lions Sight Conservation Association, Inc. och för Alabamas organisation för före detta distriktsguvernörer och var en av gruppledarna vid DG Elect-seminariet 1997 - 1998 och 1998 - 1999.

Tidigare president Moore har tilldelats ett flertal utmärkelser för sina insatser i lionrörelsen, bland annat en 30 Member Key Award, femton International President’s Awards, en Friends of Humanity Award, vilken överlämnas av Lions Club International Foundation samt utmärkelsen Ambassador of Good Will, vilken är den högsta hedersbetygelse som organisationen kan tilldela en medlem. Han är också en Progressive Melvin Jones Fellow.

Han är dessutom aktiv inom ett antal andra organisationer och yrkessammanslutningar. Han är medlem i The Army Aviation Museum Foundations verkställande kommitté, certifierad talare i United Methodist Church, styrelsemedlem i kyrkans konferenskommitté och är kassör i sin egen kyrka. Han är också före detta verkställande direktör för the Association of The United States Army.

Tidigare president Moore och hans fru Rita, som också är Lion och en Melvin Jones Fellow, har en son och två döttrar, vilka alla är lionmedlemmar, samt sex barnbarn.

FOTO

BIOGRAFI

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting