J. Frank Moore III

J. Frank Moore III

J. Frank Moore
Tidigare internationella presidenter

J. Frank Moore, Daleville, Alabama, USA, valdes till president för Lions Clubs International vid organisationens 84:e internationella kongress i Indianapolis, Indiana, USA, den 2 - 6 juli 2001.

Tidigare president Moore är lärare till yrket och före detta skolinspektör i Daleville, Alabama, USA.

Han har varit medlem i Lions Club Daleville sedan 1975 och har innehaft många befattningar inom organisationen. Han är förnärvarande ordförande i hundraårsfirandets handlingskommitté och har tidigare verkat som ordförande i Lions Clubs International Foundation, som internationell direktor i den internationella styrelsen och som vice ordförande och internationell koordinator för kampanjen SightFirst II, vilken var Lions Clubs International Foundations och vår organisations mest framgångsrika insamlingsinitiativ.

Tidigare president Moore har tilldelats ett flertal utmärkelser för sina insatser i lionrörelsen, bland annat en Friends of Humanity Award, vilken överlämnas av Lions Club International Foundation samt utmärkelsen Ambassador of Good Will, vilken är den högsta hedersbetygelse som organisationen kan tilldela en medlem. Han är också en Progressive Melvin Jones Fellow.

Han är dessutom aktiv inom ett antal andra organisationer och yrkessammanslutningar. Han är medlem i The Army Aviation Museum Foundations verkställande kommitté, certifierad talare i United Methodist Church, styrelsemedlem i kyrkans lekmannakommitté och är kassör i sin egen kyrka. Han är också före detta VD för the Association of The United States Army.

Tidigare president Moore och hans fru Rita, som också är Lion och en Melvin Jones Fellow, har en son och två döttrar, vilka alla är lionmedlemmar, samt sex barnbarn.

FOTO

BIOGRAFI

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting