Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Andre Vice President


print

Robert E. CorlewROBERT E. CORLEW
ANDRA VICE PRESIDENT

Robert "Bob" E. Corlew från Milton, Tennessee, USA valdes till andra vice president i The International Association of Lions Clubs vid organisationens 97:e internationella kongress, vilken hölls i Toronto, Kanada den 4-8 juli, 2014.

Vice president Corlew är kansler för staten Tennesee.

Han har varit medlem i Murfreesboro Lions Club sedan 1987 och han har innehaft många poster i organisationen, bland annat klubbpresident, zonordförande, distriktsguvernör, distriktssekreterare och guvernörsrådsordförande.

Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har han erhållit många utmärkelser, bland annat ledarskapsutmärkelsen, Builder Key Award, två internationella presidentmedaljer och Ambassador of Good Will Award, vilken är den högsta utmärkelse organisationen kan tilldela sina medlemmar. Han är också en Progressive Melvin Jones Fellow.

Förutom sina insatser inom Lions har vice president Corlew varit aktiv i flera olika styrelser och samhällsorganisationer, som till exempel Boy Scouts of America, Murfreesboro stadsfullmäktige, Röda Korset, domare i lokala juridiska ärenden, styrelsemedlem i Discovery House Museum och medlem i rekreationskommittén och styrelsen för vatten- och renhållning.

President Corlew och hans hustru Dianne, som också är en lionmedlem och en Progressive Melvin Jones Fellow, har fem barn och fyra barnbarn.

Download Robert E. Corlew's Photo

Download Robert E. Corlew's Biography

Download Dianne Corlew's Photo (Spouse)

LIONS IN ACTION

Picture of Julbåten
Kommer med julglädje till nordvästra USA   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting