Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio Strengthen the Pride

Vårt mål

print

Vision

Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.

Målbeskrivning

Att göra det möjligt för frivilliga att tjäna i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

LIONS IN ACTION

Picture of Barn först
Förbereda barn för skolan   » »

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Vår högskoleklubb ger mycket belöning och det är väldigt spännande för det är en mycket unik organisation. Vi har både ett internationellt och ett lokalt fokus.”
Kjerstin Owren Myre, Norge
Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting