Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Vårt mål

print

Vision

Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.

Målbeskrivning

Att göra det möjligt för frivilliga att tjäna i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

LIONS IN ACTION

Picture of Palmerston Heritage Park
Förvandla en bangård i Kanada   » »

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Det som lockade mig till Lions istället för en annan grupp är det globala. Det är etablerat och det är vad jag söker efter.”
John Thomas King, USA
Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting