Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Vårt mål

print

Vision

Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.

Målbeskrivning

Att göra det möjligt för frivilliga att tjäna i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

LIONS IN ACTION

Picture of Facebook-användning i framtiden
Lions når ut genom sociala media   » »

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Vi städar parker, vi målar bänkar, vi ser till att parken blir vackrare för lokalbefolkningen. Mina döttrar älskar att göra det.”
Ty'East Alleyen-Bunn, USA
Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting