Vårt mål

Vision

Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.

Målbeskrivning

Att göra det möjligt för frivilliga att tjäna i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting