Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Om Lions  >  Uppgift och historik  >  Vår historia  >  Vår historia

Vår historia

Starten skedde 1917.

Melvin Jones, en 38-årig företagsledare i Chicago, ställde en enkel och världsomvälvande fråga – hur skulle det vara om människor använde sina talanger till förbättringar på sina hemorter? Nästan 100 år senare är Lions Clubs International världens största serviceklubbsorganisation med 1,35 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar och otaliga historier om lionmedlemmar som agerar utifrån samma enkla idé: låt oss göra förbättringar på hemorten.

1920: Internationell start

Endast tre år senare blev Lions internationell när vi etablerade den första klubben i Kanada. Mexiko följde år 1927. På 1950- och 1960-talen ökade den internationella tillväxten med nya klubbar i Europa, Asien och Afrika. 

1925: Utrota blindhet 

Helen Keller talade på Lions Clubs Internationals kongress i Cedar Point, Ohio, USA och utmanade lionmedlemmarna att bli "De blindas riddare i kampen mot mörkret". Sedan dess har vi arbetat oförtröttligt för att hjälpa de blinda och synskadade.

1945: 1945: Förenta Nationerna (FN)

Vår internationella organisations idealism har ett bra exempel i vårt varaktiga samarbete med FN. Vi var en av de första icke-statliga organisationerna som bjöds in till att hjälpa till med bildandet av Förenta Nationerna och vi har stöttat FN:s arbete sedan dess.

1957: Etablerandet av ungdomsprogram

I slutet av 1950-talet skapade vi Leoprogrammet för att ge ungdomar i världen en möjlighet till personlig utveckling och bidra med frivilliginsatser. Det finns cirka 144 000 leomedlemmar och 5 700 leoklubbar i mer än 140 länder runtom i världen.

1968: Etablering av vår stiftelse

Lions Clubs International Foundation bistår Lions med globala och storskaliga lokala humanitära projekt. Tack vare vår stiftelse kan medlemmarna tillgodose både lokala och globala behov.

1990: Start av SightFirst

Genom SightFirst återskapar Lions synen och motverkar blindhet i världen. Sedan starten 1990 har Lions samlat in mer än USD 346 miljoner till detta ändamål. SightFirst bekämpar de viktigaste orsakerna till blindhet: grå starr, trakom, flodblindhet, barnblindhet, diabetesorsakad retinopati och grön starr.

I dag: Utökar vår utbredning

Lions Clubs International utökar vårt servicemål varje dag – både på det lokala planet och överallt i världen. Behoven är stora och våra hjälpinsatser är omfattande, till exempel inom områdena syn, hälsovård, ungdom, äldre, miljö och katastrofhjälp. Vårt internationella nätverk har vuxit så att det innefattar mer än 207 länder och geografiska områden.

LIONS IN ACTION

Picture of Projektet Nytt hopp
Projektet Nytt hopp Projektet Nytt hopp
Ger veteraner och deras familjer en chans att bli friska   » »

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Du ser glädjen i människors hjärtan och de tackar dig, och ett barns leende. Det är allt detta som får dig att inse att du gjort något på din hemort.”
Viv Grater, Sydafrika

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting