Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Om Lions  >  Uppgift och historik  >  Vår historia  >  Föreningens namn och symbol

Föreningens namn och symbol

Lions namn

Den 7 juni 1917 träffades delegater i Chicago på inbjudan av Melvin Jones. Den enda tvistefrågan var valet av namn på den nya organisationen. Melvin Jones undersökte idén att kalla den nya organisationen Lions. Han var övertygad att lejonet stod för styrka, mod, trofasthet och viktiga insatser. I en anonym omröstning valdes namnet Lions framför flera andra förslag.

Lionsemblemet

Vid 1919 års kongress fanns det krafter som ville byta symbolen, men en ung advokat från Denver, Colorado reste sig och höll ett tal. Han hette Halsted Ritter. "Namnet Lions står inte bara för broderskap, gott kamratskap, karaktärsstyrka och målinriktning, utan framför allt proklamerar kombinationen L-I-O-N-S till vårt land den sanna betydelsen av medborgarskap: LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION'S SAFETY".

Utgåvan av tidskriften THE LION från januari 1931 hade den här tolkningen av föreningens namn:

Vårt namn valdes inte av en slump, och inte heller var det ett myntat namn. I alla tider har lejonet var en symbol för att det goda, och namnet valdes med anledning av den symboliken. Fyra framstående egenskaper — mod, styrka, aktivitet och trofasthet — var främsta skälet till antagandet av namnet. Den sistnämnda egenskapen, trofasthet, har en djup och speciell betydelse för alla lionmedlemmar. Lejonsymbolen har stått för trofasthet i alla tider och bland alla nationer, både antika och moderna. Den står för lojalitet till en vän, lojalitet till en princip, lojalitet till en plikt, lojalitet till ett förtroende.

Emblemet består av bokstaven "L" i guld på en rund yta. I kanten av denna finns ett runt område i guld med två lejonprofiler vända bort från mitten. Ordet “Lions” står högst upp och “International” längst ner. Lions vänder sig både till det förgångna och framtiden – visar både stolthet över sitt arv och självförtroende inför framtiden.

Officiella färger

Pantone Matching System (PMS) är ett populärt färgmatchningssystem som används för färgpunktstryck inom den grafiska industrin. I de flesta programmen för färgtryck kan man ange färger genom att ange deras namn och nummer i Pantonesystemet. Det försäkrar att man får rätt färger när en fil trycks även om de inte ser ut att vara rätt när man ser dem på skärmen. Följande uppgifter gäller Pantonefärger till Lions logotyper:

LIONS IN ACTION

Picture of Spara vatten
Spara vatten Spara vatten
Samla upp, bevara och städa upp i lokalt vatten    » »

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Det finns oändligt många möjligheter till personlig utveckling. Jag får använda och utveckla mina talanger inom PR, men jag lär mig också att vara aktiv på ett styrelsemöte.”
Brindisi Chan, USA

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting