Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Uppgift och historik

print

Lions Clubs Internationals mål och historik

År 1917 sa Melvin Jones, en 38-årig företagsledare i Chicago, till medlemmarna i hans företagarförening att de borde intressera sig för annat än affärsfrågor och satsa på att förbättra samhället och världen. Jones egen förening, Business Circle of Chicago, gick med på det.

Liknande föreningar runt om i USA kontaktades och ett organisationsmöte hölls den 7 juni 1917 i Chicago, Illinois, USA. Den nya organisationen tog sitt namn från en av de inbjudna föreningarna, Association of Lions Clubs, och en nationell kongress hölls i Dallas, Texas, i oktober samma år. Stadgar, arbetsordning, mål och etiska regler fastställdes.

Inom loppet av tre år blev Lions en internationell organisation. Sedan dess har vi fått ett gott betyg om oss för både integritet och öppenhet. Vi är en välskött organisation med en klar vision, ett tydligt mål och en lång – och stolt – historia.

LIONS IN ACTION

Picture of Lions-skola i Indien
Lyfter utbildning till nya höjder   » »

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Du ser glädjen i människors hjärtan och de tackar dig, och ett barns leende. Det är allt detta som får dig att inse att du gjort något på din hemort.”
Viv Grater, Sydafrika
Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting