Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kontakta oss


print

Huvudkontorets kontaktinformation

Lions Clubs International Headquarters
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA (Karta)

630 571 5466

Kontoret är öppet för lionmedlemmar och allmänheten från 08.00 till 16.30 lokal tid måndag till fredag.

Divisionernas kontaktinformation

Kontaktinformation för alla divisioner, inklusive e-postadresser och telefonnummer, finns genom att klicka på länkarna nedan.

  • Club Supplies and Distribution: Försäljning och distribution av märkesartiklar som är lämpliga att användas av distrikt, klubbar och enskilda lionmedlemmar.
  • Convention: Samordnar och anordnar möten för organisationen, inklusive den årliga internationella kongressen, DG Elect-seminarium och den internationella styrelsens möten. 
  • Extension and Membership: Distribution av medlemsstödsmaterial och administration av all medlemstillväxt- och extensionsprogram samt organisation av nya klubbar, nya länder och geografiska områden.
  • Finance: Tillhandahåller finansiell service såsom insamling och uppläggning av klubb- och distriktsbetalningar i rätt tid; revision och betalning av distriktsguvernörens utgiftsräkningar.
  • Leadership Development Programs: Anordnar institut och seminarier för nuvarande och framtida lionledare på klubb-, distrikts-, multipeldistrikts- och internationell nivå.   
  • Legal: Upprätthåller organisationens globala varumärkesregistreringar, det globala försäkringsprogrammet, riskhantering och domstolsärenden.
  • MyLCI/Information Technology: Ger teknisk support för insändande av rapporter via MyLCI och underhåller registret över klubbtjänstemän. Andra tjänster innefattar medlemmars adressändringar, medlemsstatus, återupptagning av medlemmar, avlidna medlemmar och rapportformulär för tjänstemän.
  • Public Relations and Communications: Administrerar tidningen LION, videor och PSA:er, biografiinformation, fredsaffischtävlingen, annonsering, PR-anslag, affischer, logotyper, sociala medier, webbplatser på e-klubbhuset och webbplatsen lionsclubs.org.
  • Service Activities: Innefattar ungdomsprogram (leoklubbar), Health and Children’s Services (program för syn, hörsel, diabetes och utsatta barn), samt Program Development (miljöprogram, Lions dag med FN).

LIONS IN ACTION

Picture of Filippinskt bibliotek
Vända på bladet för analfabetism   » »

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Vår högskoleklubb ger mycket belöning och det är väldigt spännande för det är en mycket unik organisation. Vi har både ett internationellt och ett lokalt fokus.”
Kjerstin Owren Myre, Norge

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting