Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Vakuutustietoja


print

LCI:n hallituksen toimintaperiaatteen mukaan seuraavat vakuutusehdot on täytettävä:

  • Sponsoroivan lionsklubin vastuulla on vahvistaa tai varmistaa, että nuorisoleiri- ja nuorisovaihto-ohjelman ehdokkaalla on riittävä sairaus-, henki-, omaisuus- ja vastuuvakuutus kattamaan kaikki mahdolliset ennalta arvaamattomat tapahtumat vaihtovierailun aikana matkat mukaan lukien. Tarpeellisen vakuutussuojan määrästä saa tietoja isäntälioneilta ja/tai pätevältä vakuutusasiamieheltä.
  • Sponsoroivat lionit toimittavat isäntälioneille riittävän todisteen osanottajan vakuutuksista, ennen kuin nämä hyväksyvät vaihdon. Tiedot voidaan lähettää nuorisoleiri- ja nuorisovaihtojohtajan välityksellä.
  • Lisäksi hakijan vanhempien tai holhoojien (jos hakija on alaikäinen) pitää allekirjoittaa ennen vaihtoa lausunto, jossa he vapauttavat lionsklubit, klubin jäsenet, piirit, moninkertaispiirit ja Lions Clubs Internationalin korvausvastuusta. Sponsoroivan lionsklubin tulee hankkia tämä vastuuvapautussopimus paikalliselta asianajajalta.
  • Isäntälionit voivat halutessaan vaatia, että saapuva osanottaja hankkii omalla kustannuksellaan sairaus-, henki-, omaisuus- tai vastuuvakuutuksen tai muun tyyppisen isäntälionien mielestä asianmukaisen vakuutuksen, joka on voimassa leirin ja/tai vaihtovierailun ajan, vaikka kyseisellä nuorella olisi jo vakuutus kotimaassaan.
  • Myös isäntäperheillä on oltava vakuutus. Lionsklubi voi nimittää lionien hyväksymät isäntäperheitä virallisiksi "vapaaehtoistyöntekijöiksi", Kun virallisten isäntäperheiden nimet lisätään lionsklubien kokouspöytäkirjoihin, lionsklubi voi perustella isäntäperheiden lisäämisen yleisen vastuuvakuutuksen "muihin vakuutettuihin".

Saat tietoja järjestön yleisestä vastuuvakuutusohjelmasta tutustumalla vakuutustodistuspyyntöön.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting