UNICEF:n kouluboksi (School-in-a-Box) -ohjelma

Sen varmistaminen, että koulutus jatkuu hätätilan tai luonnontuhon jälkeen

UNICEF:n ja UNESCO:n kouluboksit varmistavat lasten koulutuksen jatkumisen hätätilan ensimmäisen 72 tunnin aikana. Jokaisessa paketissa on välttämättömät koulutarvikkeet opettajalle ja enintään 80 oppilaalle. Opettajat voivat käyttää laatikon sisäpuolta liitutauluna.

Miten lionit tukevat kouluboksiohjelmaa

Lions Clubs International on tukenut kouluboksiohjelmaa vuodesta 1996 lähtien. Nykyisin lionit tukevat edelleen UNICEF:n kouluboksipakettien jakamista lapsille, joiden elämään poikkeustilanne tai luonnontuho, kuten maanjäristys, tsunami ja hirmumyrsky on vaikuttanut.

Miten voit auttaa

Jokainen UNICEF:n kouluboksi (School-in-a-Box) maksaa noin 198 dollaria. Jos haluat tukea ohjelmaa, ota yhteyttä terveys- ja lapsipalveluosastoomme tai lähetä lahjoitukset seuraavaan osoitteeseen: Lions Clubs International Foundation, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting