Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Näköön liittyvät palvelut


print

Palvelut sokeille

Sarveiskalvoluovutuksen, silmälasien kierrätyksen, strategisten kumppanuussuhteiden ja yleisölle tarjottujen näköseulontojen avulla lionit valaisevat maailmaa miljoonille ihmisille, joita uhkaa näön menetys. Lionit voivat palvella näkönsä jo menettäneitä tai ihmisiä, jotka eivät ole koskaan nähneetkään, muun muassa seuraavasti:

  • opaskoirakoulujen tukeminen
  • stipendien järjestäminen sokeille opiskelijoille
  • ammattikoulutusohjelmien tukeminen
  • oma-apuryhmät sokeille ja näkövammaisille
  • ääni-, pistekirjoitus- tai isotekstikirjojen järjestäminen yleiseen kirjastoon
  • sokeiden tai vaikeasti näkövammaisten ihmisten virkistystoiminnan ja lionsleirien tukeminen
  • valkoisten keppien, pistekirjoituskoneiden ja tietokoneiden tapaisten laitteiden järjestäminen
  • silmätutkimuksen rahoittaminen.

Näköohjelmissamme keskitytään myös ehkäistävän sokeuden syihin. Kamppailemme seuraavia tauteja vastaan:

Lue tästä, miten voit liittyä kamppailuun ja auttaa lähistöllä toimivia lioneja järjestämään palveluja sokeille ja näkövammaisille.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting