Näköön liittyvät yhteis+työkumppanuudet

Apua näkövammaisille
 

Jotta Lions Clubs International voisi auttaa näkövammaisia mahdollisimman hyvin, se tekee yhteistyötä seuraavien näköön liittyvien organisaatioiden kanssa:

 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting