Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Näköohjelmat


print

Ehkäise sokeutta, miljoonien ihmisten näköä pelastamassa eri puolilla maailmaa

Jäsenemme ovat työskennelleet melkein sadan vuoden ajan hankkeissa, joilla on pyritty estämään sokeutumista, palauttamaan näkökyky sekä parantamaan satojen miljoonien ihmisten näönterveyttä ja näönhoitoa kaikkialla maailmassa. Vapaaehtoiset lionit osallistuvat näköhankkeisiin, joissa on

 • pelastettu yli 15 miljoonan lapsen näkö järjestämällä näköseulontoja, silmälaseja ja muita hoitoja Sight for Kids -ohjelman välityksellä
 • perustettu tai vahvistettu lasten näönhoitokeskuksia, jotka ovat auttaneet yli 120 miljoonaa lasta
 • autettu pysäyttämään trakooman leviämisen Etiopiassa järjestämällä 10 miljoonaa annosta näön pelastavaa atsitromysiini-lääkettä
 • estetty 30 miljoonan ihmisen vakavan näkökyvyn menetys maailmanlaajuisesti
 • parannettu 100 miljoonan ihmisen näönhoitoa kouluttamalla yli 650 000 näönhoidon ammattilaista ja rakentamalla 315 silmäsairaalaa
 • jaeltu yli 147 miljoonaa jokisokeuden hoitokertaa
 • järjestetty melkein 8 miljoonaa kaihileikkausta
 • rokotettu 41 miljoonaa lasta Afrikassa tuhkarokkoa vastaan. Tuhkarokko on yksi johtava lapsuusiän sokeuden syy.

Vuodesta 1990 lähtien lionit ovat keränneet yli 415 miljoonaa dollaria kahden SightFirst-varainkeruukampanjan avulla. Näillä varoilla on järjestetty näkökykyä kaikille.

Lionit pyrkivät parantamaan näkökykyä ja ehkäisemään sokeutta

Tällaisten hankkeiden avulla lionit ovat saaneet maailmanlaajuisesti tunnustusta työstämme näkökyvyn parantamisen ja sokeuden ehkäisemisen eteen. Jäsenemme eri puolilla maailmaa osallistuvat myös seuraavanlaisiin hankkeisiin:

 • lionien silmäpankkien tukeminen. Nämä silmäpankit järjestävät silmäkudosta näön pelastaviin leikkauksiin.
 • satojen tuhansien ihmisten näön seulominen vuosittain
 • sokeuden ehkäiseminen järjestämällä hoitoa ihmisille, jotka ovat vaarassa menettää näkönsä.

Vuonna 1925 Helen Keller haastoi lionit ryhtymään "sokeiden ritareiksi tälle ristiretkelle pimeyttä vastaan". Me otimme haasteen vastaan. Nykyisin näköohjelmat ovat yhä yksi tärkeimmistä tehtävistämme.

Jäsenresursseja

Tietoja palveluhankkeiden suunnittelusta, myös tietoja johtajille, on Jäsenkeskuksemme Näkö-osassa.

LIONIT TOIMINNASSA

Picture of Tekniikkalainaamo
Tunne normaalielämästä hirmumyrsky Katrinan jälkeen   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting