Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Japanin maanjäristyksen/hyökyaallon hätäapu


print

Hätäaputyö Japanissa

Maaliskuun 2011 tuhoisan maanjäristyksen jälkeen olemme mobilisoineet yli 21 miljoonaa dollaria hätäaputyöhön Japanissa. Tämä sisältää anteliaita lahjoituksia eri puolilla maailmaa toimivilta lioneilta ja LCIF-apurahoja.

Japanin maanjäristyksen ja hyökyaallon hätäapuhankkeet

Japanissa toimii yli 100 000 lionia ja hätäaputyö on edistynyt hyvin.

  • Miljoonalla dollarilla järjestetään 2000 suurpainepuhdistinta, joilla alennetaan säteilytasoja. Puhdistimilla poistetaan tai puhdistetaan yksityisrakennusten ja asuinrakennusten pintoja. Niillä pystytään auttamaan arviolta 20 000 ihmistä.
  • 1,2 miljoonalla dollarilla hankitaan keittiötarvikkeita ja -välineitä kolmeen paikkaan Tohokun rannikolla. Rahalla pyritään elvyttämään kalajalostusteollisuutta. Paikallishallinto antaa maan ja rakennukset. Hanke auttaa noin 20 000 ihmistä.
  • 1,5 miljoonalla dollarilla perustetaan erityinen uhrien avustusrahasto sekä lionien komento- ja toimintakeskuksia. Tämän hankkeen avulla Japanin lionit voivat suunnitella pitkän aikavälin tarpeita ja auttaa jatkuvassa maanjäristyksen ja tsunamin hätäapu- ja jälleenrakennustyössä.
  • 397 403 dollarilla osallistutaan kolikkopesuloiden rakentamiseen pahoin vaurioituneille alueille. Niillä autetaan tuhansia ihmisiä, joilla ei ole käytössään pesukoneita ja kuivausrumpuja. Lionit pyrkivät saamaan hallitukselta maalahjoituksia tätä hanketta varten. Jokaiseen paikkaan rakennetaan myös paikkakuntalaisten kokoustila, jotta lionsklubin kokouksia voidaan järjestää taas säännöllisesti.
  • 311 688 dollarilla järjestetään hätäradiovarusteita tilapäisille majoitusalueille, joilla ei tällä hetkellä ole radiolähetyksiä. Tässä hankkeessa järjestetään tuhansia laitteita, jotka auttavat noin 30 000 ihmistä.

Lionit auttavat rahoittamaan myös Tasuki Project -järjestön toimintaa. Se toimittaa hygieniatarvikelaukkuja katastrofien uhreille. Lisäksi lionit jatkavat tapaamisia Japanin Punaisen Ristin kanssa. Tavoitteena on laatia keskipitkän ja pitkän aikavälin yhteisiä hätäapuratkaisuja, kuten verenluovutuskampanjoita, jotta vakava veripula saataisiin ratkaistua.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting