Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
EtusivuEtusivu  >  Vaikutuksemme  >  Lionit toiminnassa  >  Veden säästäminen Veden säästäminen

Paikallisen veden kerääminen, säästäminen ja puhdistaminen

Chesapeake Bay on Yhdysvaltain suurin jokisuualue, ja se on pahoin saastunut. Myrskyn jälkeen katoilta valuva vesi voi huuhtoa mukaansa maassa olevia saasteita, kuten lemmikkien ulosteita, moottoriöljyä, nurmikkolannoitteita ja -kemikaaleja, ja kuljettaa ne lahteen. Siksi myrskyjen valumavedet ovat Chesapeake Bayn ja sen jokien nopeimmin kasvava saastumisen lähde.

Sijainti: Bowie, Maryland, USA

Lionit astuvat kuvaan

Vuodesta 2009 lähtien Bowien lionit Marylandissa ovat auttaneet suojelemaan Chesapeake Bayta järjestämällä paikkakuntalaisille sadevesitynnyreitä, joilla kerätään myrskyjen valumavesiä. Sadevesitynnyreihin kerätään valumaa asukkaiden katoilta. Talonomistajat voivat kastella tällä vedellä nurmikoitaan ja puutarhojaan. Sadevesitynnyrit vähentävät lahteen kantautuvien valumavesien ja saasteiden määrää, ja sen lisäksi ne auttavat paikkakuntalaisia säästämään vettä ja pienentämään vesilaskujaan.

Bowien lionit myyvät sadevesitynnyreitä paikallisella maatilatorilla. Siten he keräävät varoja sekä kertovat paikkakuntalaisille muista hankkeista ja palveluista, joissa he ovat mukana. Lionit sponsoroivat joka kevät yhteistyössä kaupungin kanssa sadevesitynnyrityöpajan paikkakuntalaisille. Siinä lisätään tietoisuutta myrskyjen valumavesistä, selitetään miten sadevesitynnyri voi auttaa, ja näytetään ihmisille, miten niitä käytetään.

Turvallisempi ja puhtaampi paikkakunta

Monet Bowien asukkaat, jotka ostivat aluksi yhden sadevesitynnyrin, ovat sittemmin hankkineet toisen ja kolmannen. Paikalliset taiteilijat osallistuvat toimintaan maalaamalla sadevesitynnyrit kirkkain värein tai maalaamalla niihin maisemia. Talonomistajat säästävät vesilaskuissaan ja pystyvät hoitamaan nurmikkoaan paremmin sen lisäksi, että he osallistuvat Chesapeake Bayn puhdistustalkoisiin. ”Työmme tulokset auttavat suojelemaan vesistöjämme tuleville sukupolville”, sanoi bowielainen lion Ronnie Cervenka.

Faktoja pikaisesti

Myrskyjen valumavedet voivat heikentää Chesapeake Bayn puhtautta, vaikka talo sijaitsisi satojen kilometrien päässä. Vesi voi valua lammikoista jokiin, jotka virtaavat lahteen. Jopa New Yorkin osavaltiossa asti on alueita, joiden vedet valuvat Chesapeake Bayhun. Ihmiset voivat osallistua vesistöjen suojelemiseen tekemällä valistustyötä ja käyttämällä sadevesitynnyreiden tapaisia yksinkertaisia ratkaisuja.

Vihjeitä ja välineitä

Tee siitä totta: Sadevesitynnyrit paikkakunnalla

Miksi klubissa päätettiin osallistua tähän hankkeeseen? »
Kaupunki etsi jotakuta aloittamaan sadevesitynnyriohjelmaa, mutta ei halunnut siihen kaupallista yhtiötä. Lionit ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi toteuttamaan hankkeen.
Miten tiedotitte hankkeesta? »
Myymme sadevesitynnyreitä paikallisella maatilatorilla, jossa saavutamme paikkakuntalaiset viikoittain ja voimme kertoa valumavesiongelmasta ja muista lionien hankkeista. Sponsoroimme myös sadevesitynnyrityöpajaa, joka on maksuton yleisölle, ja meillä on puhelinnumero, josta voi tilata sadevesitynnyreitä.
Mitä resursseja paikallisen vesistön puhtaanapitoon tarvitaan? »
Tämä ei ole yhden klubin, yhden kaupungin, yhden henkilön hanke. Siihen tarvitaan kaikki. Mitä enemmän saamme ihmisiä mukaan, sitä nopeammin ja helpommin se toteutuu.
Erityisiä neuvoja? »
Mikä tahansa klubi voi toteuttaa tämän hankkeen. Sponsoroikaa sadevesitynnyrityöpajoja yhteistyössä kaupungin, ympäristönsuojelujärjestöjen ja paikkakunnan johtohahmojen kanssa. Kertokaa muillekin.
"Yritämme näyttää lapsille, miten annetaan takaisin, sen sijaan että vain ottaisimme ympäristöltä."

Byron Alexander,
Bowien asukas

"Meidän pitää saada levitettyä sanaa asukkaille, ja ainoa tapa tehdä se on yhdistää voimat lionsklubin ja muiden ryhmien kanssa."

Tiffany Wright,
Bowien valuma-alueen johtaja

"Minulla on lapsen- ja lapsenlapsenlapsia, ja haluan säilyttää vesistöt tuleville sukupolville."

Ronnie Cervenka,
Bowie Lions Clubin jäsen

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting