Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Yhteyshenkilö:
Nicole Brown
630-468-6887

Yhteistyösuhde aloittaa tutkimusapurahojen myöntämisen taisteluun lapsuusiän sokeutta vastaan

Uudet ohjelmat Nepalissa, Intiassa ja Nigeriassa saavat rahoitusta

Oak Brook, Illinois, USA, 8. helmikuuta, 2011 – Lapsuusiän kaihialoite on julkistanut sen ensimmäisten pienten tutkimusapurahojen saajat lapsuusiän näönmenetyksen hoitamisessa ja estämisessä.

Aloite, yhdessä Bausch + Lomb Early Vision Institute -instituutin ja Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) kanssa, on myöntänyt kaksi apurahaa, kumpikin suuruudeltaan US$50 000:

  • Lumbini Eye Institute -instituutille, jossa tutkitaan kaihileikkauksen jälkeen tehtävän monipuolisen seurantajärjestelmän kustannuksia ja tehokkuutta Nepalin länsiosissa ja Intian naapuriosavaltioissa. Tulosten oletetaan vaikuttavan laajalti seurantatoimenpiteisiin kehitysmaissa eri puolilla maailmaa.
  • Calabar Teaching Hospital -opetussairaalalle, jossa tutkitaan lasten vakavan näönmenetyksen seurauksia ja syitä Cross River State -osavaltiossa Nigeriassa. Tämän uskotaan olevan ensimmäinen laajan mittakaavan tutkimus lapsuusiän sokeuden perimmäisistä syistä Afrikassa.

Lapsuusiän kaihialoite (Pediatric Cataract Initiative) aloitettiin kesäkuussa 2010 ja se on ensimmäinen maailmanlaajuinen yritys estää ja hoitaa lapsuusiän kaihia - silmän linssin päälle muodostuvaa peitettä - ja siten vähentää lapsuusiän sokeutta. Lapsuusiän kaihia voivat aiheuttaa erilaiset odotusajan tulehdukset kuten vesirokko, metaboliset sairaudet ja perinnöllisesti siirtyvät taudit.

“Vaikka lapsuusiän kaihin diagnoosi ja hoidot ovat hyvin tunnettuja, emme ymmärrä vielä syitä, jotka määrittelevät ennaltaehkäisyn menestyksen tai tekijöitä, jotka parantavat palvelujen saamisen,” sanoi Dr. Gullapalli Rao, lapsuusiän kaihialoitteen neuvoa-antavan toimikunnan puheenjohtaja ja LV Prasad Eye -instituutin perustaja Hyderabadissa, Intiassa.

Lääkärit ja tutkijat eri puolilla maailmaa voivat hakea näitä ensimmäisiä pieniä apurahoja. Lapsuusiän kaihialoitteen neuvoa-antavan toimikunnan jäsenet, joihin kuuluu näköhuollon asiantuntijoita eri puolilta maailmaa, tapasivat joulukuussa 2010 käsitelläkseen 16 pientä apurahahakemusta eri maista, mukaan lukien Intia, Kamerun, Nigeria, Nepal, Guatemala, Kenia, USA, Iso-Britannia, jne.

"Vaikka lapset saisivat parhaan mahdollisen kaihileikkauksen, he tarvitsevat pitkän aikavälin tiheää seurantahoitoa, koska riskinä on taittovirhe jatkuvasti kasvavien silmien vuoksi sekä lapsille ominaisen heikkonäköisyyden vuoksi," huomauttaa Dr. Salma K.C. Rai, Lumbini Eye Institute -instituutin päätutkija, akateeminen johtaja, kouluttaja ja lasten silmälääkäri Nepalissa.

"On hyvin tärkeää, että lasten silmälääkäri ja koko klinikan tiimi korostaa jatkuvasti lasten vanhemmille miten tärkeää jatkokäynnit ovat ainakin muutaman vuoden ajan kaihileikkauksen jälkeen. Hoidot on tehtävä oikeaan aikaan ja kaikenlainen viive aiheuttaa huonoja tuloksia," sanoi Dr. Rai.

“Apurahan saaminen saa alueen ihmiset tekemään enemmän lapsuusiän sokeuden poistamiseksi,” sanoi Dr. Roseline Duke, Calabar Teaching Hospital -sairaalasta Nigeriassa. “Tutkimuksemme valmistuttua minä toivon voivani palauttaa näkökyvyn kaihia sairastaville  lapsille ja ottaa mukaan kouluihin ja muihin yhteisöihin ne lapset, jotka ovat jo menettäneet näkökyvyn.”

Arviolta noin 1,4 miljoonaa lasta on sokeutunut eri puolilla maailmaa, yksi  miljoona heistä asuu Aasiassa ja 300 000 Afrikassa. Lapsuusiän kaihia esiintyy noin 10 kertaa enemmän kehitysmaissa kuin kehittyneissä teollisuusmaissa.

Lapsuusiän kaihi ei vaikuta vain lapsiin vaan myös heidän perheisiinsä ja koko yhteisöön. Erään tutkimuksen mukaan maailman taloudelliset menetykset lapsuusiän kaihin seurauksena ovat noin US$1 - US$6 miljardia 10 vuoden ajalta.

Lähitulevaisuudessa tullaan myös ilmoittamaan suuremmasta apurahasta Kiinaan kaihin estämiseksi ja hoitamiseksi.

“Lionit ovat jo pitkään olleet sitoutuneet näkökyvyn pelastamiseen ja palauttamiseen, joten tämä yhteistyösuhde on hyvin luonnollinen. Säätiömme on hyvin kiinnostunut tarkennetusta tutkimuksesta, jonka avulla voidaan estää sokeutta ja joka tulee tuottamaan suuria tuloksia tulevina vuosina,” sanoi Lions Clubs Internationalin varapresidentti Wing Kun Tam, maailmanlaajuisen neuvoa-antavan toimikunnan jäsen.

Lapsuusiän kaihialoite käyttää sekä Bausch + Lomb’s Early Vision Institute -instituutin ja LCIF:n resursseja tunnistaakseen, rahoittaakseen ja kertoakseen uusista tavoista kohdata tämä haaste, jotta voidaan auttaa lapsia, heidän perheitään ja heidän yhteisöjään. Lisätietoja saa verkkosivulta www.PediatricCataract.org tai seuraa aloitetta www.twitter.com/PCInitiative ja www.Facebook.com/PediatricCataract.

###

Lions Clubs Internationalin säätiö
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) on Lions Clubs Internationalin, maailman suurimman palveluklubijärjestön, hyväntekeväisyyttä harjoittava osa. LCIF:n SightFirst -ohjelma rakentaa kokonaisvaltaisia näönhuollon järjestelmiä taisteluun suurimpia sokeutta aiheuttavia sairauksia vastaan ja huolehtii sokeista ja näkövammoista kärsivistä. Vuodesta 1990 lähtien SightFirst -ohjelma on auttanut palauttamaan näkökyvyn yli 30 miljoonalle ihmiselle eri puolilla maailmaa, sijoittanut US$415 miljoonaa satojen silmätautiklinikoihin, leikkauksiin ja lääkkeisiin sekä satojen tuhansien näköhuollon ammattilaisten kouluttamiseen. Lisätietoja saa osoitteesta www.lcif.org.

Bausch + Lomb Early Vision Institute
The Bausch + Lomb Early Vision Institute -instituutti on tämän maailmanlaajuisen yrityksen ohjelma, jonka tavoitteena on keskittyä lasten näköhuollon tutkimukseen, hoitoihin, näönmenetyksen ehkäisemiseen ja asiasta tiedottamiseen. Bausch + Lomb perustettiin vuonna 1853 ja se on yksi parhaiten tunnetuista ja kunnioitetuista terveydenhuollon tuotemerkeistä maailmassa. Sen kontaktilinssit ja nesteet, näköhuollon lääketuotteet ja leikkaustarvikkeet ovat saatavilla noin 100 maassa. Lisätietoja saa osoitteesta www.bausch.com.Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting