Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Lions Quest laajenee USA:n koulupiireihin

Ohjelmalle myönnetty US$100 000 apuraha NoVo Foundation -säätiöltä

(18. maaliskuuta, 2011, Oak Brook, IL, USA) – Lions Clubs Internationalin säätiölle (LCIF) on  myönnetty US$100 000 apuraha NoVo -säätiöltä tukemaan LCIF:n Commitment to Action -projektia Clinton Global Initiative (CGI) -ohjelman kautta. LCIF on sitoutunut laajentamaan Lions Questia yhden kokonaisen koulupiirin alueelle vuoteen 2013 mennessä. Elämäntaitoja alakouluikäisille ja yläasteella opiskeleville nuorille opettavan Lions Questin laajentaminen varmistaa, että yhä useammat oppilaat hyötyvät sosiaalisesta oppimisesta.

US$100 000 apuraha tulee tukemaan LCIF:n USA:n toimintaa seuraavan kolmen vuoden aikana, jolloin toteutetaan Lions Quest yhden koulupiirin alueella elämäntapoja opettavana ohjelmana. Näitä LCIF:n pyrkimyksiä vastaavat ne pyrkimykset, joita toteutetaan USA:n eri puolilla tuen kasvattamiseksi tätä ohjelmaa kohtaan.

“Haluamme lionien tietävän, että on olemassa muitakin säätiöitä kuin LCIF, jotka tukevat nuorisoa ja jotka näkevät Lions Questin johtavana ohjelmana, jonka avulla voidaan tukea aikuisia ja kouluttajia eri puolilla USA:ta ja koko maailmaa, jotta voidaan kasvattaa välittäviä ja vastuuntuntoisia nuoria. Tekemällä yhteistyötä NoVo -säätiön kanssa tukeaksemme Clintonin Global Initiative -ohjelmaa, me autamme useampia nuoria saavuttamaan positiivisen ja terveen elämän, ” sanoi Eberhard J. Wirfs, LCIF:n puheenjohtaja.

NoVo -säätiö tukee aloitteita, jotka tukevat tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä ja tasa-arvon lisäämistä maailmassa, antamalla nuorille tytöille mahdollisuuksia kehitysmaissa ja kasvattamalla sosiaalista ja tunteisiin liittyvää kasvatusta USA:ssa. NoVo -säätiö on perustettu vuonna 2006 ja sitä johtavat Jennifer ja Peter Buffett.

“Olemme innoissamme saadessamme tehdä yhteistyötä LCIF:n kanssa tässä tärkeässä tehtävässä tuoda sosiaalista oppimista koko koulupiirin alueelle" sanoi Jennifer Buffett, NoVo -säätiön presidentti. "Pidemmällä aikavälillä hyvän tiedonkulun avulla me oletamme, että useammat koulupiirit ottavat käyttöön todistetusti toimivan sosiaalisen oppimisen ohjelman (SEL) parantamaan sekä lasten koulumenestystä että henkilökohtaista kasvua. On olemassa kiistattomia todisteita siitä, että SEL tuo monia etuja, jotka ovat täysin yhdenmukaisia koulutustavoitteiden kanssa. NoVo -säätiö ja LCIF sopivat hyviin yhteen ja meillä on ilo myöntää US$100 000 auttamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa."

SEL ja Lions Quest -ohjelma kannustavat kaikenikäistä nuorisoa luottamaan itseensä, hallitsemaan tunteitaan, olemaan sosiaalisesti tietoisia tunnistamalla ja arvostamalla yksityisten ihmisten ja ryhmien eroja ja samankaltaisuuksia, pyytämään ja käyttämään perheen, koulun ja yhteisön resursseja, hankkimaan hyvät ihmissuhdetaidot ja osoittamaan vastuullista päätöksentekoa koulussa sekä kotona että paikkakunnalla.

###

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF)

LCIF tukee laajan mittakaavan humanitaarisia aloitteita, joita Lions Clubs Internationalin jäsenet johtavat. Järjestöllä on 1,35 miljoonaa jäsentä 207 maassa ja maantieteellisellä alueella. LCIF on nimitetty maailman parhaaksi yhteistyökumppaniksi Financial Times -lehden tutkimuksen mukaan. Nuorison palveleminen on jo pitkään ollut LCIF:n tehtävä. LCIF on myöntänyt yli 200 apurahaa, yhteensä yli US$13 miljoonaa laajentamaan tai perustamaan Lions Quest -ohjelmia 64 maahan eri puolilla maailmaa, vaikuttaen yli 12 miljoonan nuoren elämään. Lisätietoja saa osoitteesta www.lcif.org tai www.lions-quest.org.

NoVo Foundation -säätiö

NoVo -säätiö pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhteistyötä maailmassa toisten hyväksikäyttämisen ja dominoimisen sijasta. Tämän saavuttamiseksi me autamme tyttöjä ja naisia toimimaan voimakkaina muutoksen toimeenpanijoina ja autamme lapsia kasvamaan välittäviksi aikuisiksi, jotka kykenevät yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa. NoVo tukee ihmisten kykyjen parantamista – yksittäisten ihmisten ja ryhmien – jotta autetaan luomaan välittävä ja tasapainoinen maailma, joka toimii toisten kunnioittamisen, yhteistyön ja yhteisöön osallistumisen periaatteilla.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting