Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Yhteyshenkilö:
Nicole Brown
Viestintäpäällikkö, LCIF

Lionit auttavat vähentämään sokeiden lukumäärää 26 miljoonalla

Maailman Terveysjärjestön vuoden 2010 tutkimus osoittaa, että maailman sokeiden lukumäärä on vähentynyt yhdeksällä prosentilla eli 26 miljoonalla vuodesta 2004. SightFirstin kautta lioneilla on ollut merkittävä rooli tässä saavutuksessa.

Tutkimuksen mukaan näkövammat ovat vähentyneet huomattavasti vuodesta 2004, jolloin näkövammoista kärsiviä oli 311 miljoonaa ja vuonna 2010  heitä oli  285 miljoonaa. Näistä 246 miljoonalla oli lievä tai vakava näkövamma ja noin 39 miljoonaa ihmistä oli sokeita verrattuna vuoteen 2004, jolloin 314 miljoonaa kärsi eriasteisista näkövammoista ja 45 miljoonaa oli sokeutunut.

Tämä uskomaton ja tärkeä saavutus ei olisi ollut mahdollinen ilman vapaaehtoisjärjestöjen, mukaan lukien lionien ja Lions Clubs Internationalin säätiön, yhteistyökumppaneiden, hallitusten ja terveysministeriöiden, sitoutumista ja osallistumista.  Esimerkiksi SightFirstin kautta lionit sijoittavat US$415 miljoonaa taisteluun suurimpia sokeutta aiheuttavia syitä vastaan.

Maailman väkirikkaimmissa maissa, joissa näkövammoista kärsivien osuus on suuri, sokeutta on onnistuttu vähentämään huomattavasti. Kiinassa sokeita on nyt yksi miljoona vähemmän ja Intiassa sokeiden lukumäärää on vähennetty kahdella miljoonalla. Sokeiden lukumäärää Afrikassa on vähennetty seitsemällä prosentilla vuodesta 2004.

Nämä saavutukset ovat vieläkin huomattavampia kun otetaan huomioon, että yli 50-vuotiaiden ihmisten lukumäärä – ikäryhmä, jossa näkövammoja esiintyy eniten – jatkaa nopeaa kasvua ja viimeisten viiden vuoden aikana heidän lukumääränsä on kasvanut 14%.

“Lionit ovat jo pitkään taistelleet sokeiden ja näkövammaisten puolesta ja me olemme ylpeitä, että olemme auttaneet lukumäärän alentamisessa,” sanoi LCIF:n puheenjohtaja Eberhard J. Wirfs. “Mutta meidän tulee jatkaa ja tuplata panoksemme. Maailmassa on 285 miljoonaa näkövammaista ja 80% tapauksista heidät voitaisiin parantaa, hoitaa tai näkövamma estää ennalta.”

Haasteita riittää yhä, kun pyrimme saavuttamaan tavoitteen poistaa suurimmat ennaltaehkäistävän sokeuden syyt vuoteen 2020 mennessä. Kolme suurinta sokeutta aiheuttavaa tautia vuoden 2010 arvioissa ovat kaihi, glaukooma ja ikääntymiseen liittyvä silmänpohjan rappeuma. Suurin syy lieviin ja vakaviin näkövammoihin on korjaamaton taittovirhe. Tämä korostaa viimeaikaista kehitystä tarttuvien tautien vähenemisessä, mutta krooniset taudit, jotka vaikuttavat sekä kehittyneissä että alikehittyneissä maissa, ovat lisääntyneet jyrkästi.

Lionit ovat sitoutuneet jatkamaan taistelua suurimpia sokeutta aiheuttavia syitä vastaan. SightFirst II kampanjan kautta kerättyjen varojen avulla lionit ovat lisäämässä ohjelmia taisteluun uusia näkökykyä uhkaavia tauteja vastaan ja uusia projekteja tullaan rahoittamaan tutkimuksen ja kuntoutuksen aloilla.

Lisätietoja tästä tutkimuksesta löytyy Maailman Terveysjärjestön verkkosivuilta

###

LCIF (Lions Clubs International Foundation) on Lions Clubs Internationalin, maailman suurimman palveluklubijärjestön hyväntekeväisyyshaara. Lions Clubs Internationalilla on 1,35 miljoonaa jäsentä 206 maantieteellisellä alueella ja maassa. LCIF arvioitiin Financial Times -lehden tutkimuksessa parhaaksi yhteistyökansalaisjärjestöksi. SightFirstin kautta LCIF on palauttanut tai pelastanut 30 miljoonan ihmisen näkökyvyn. Lisätietoja LCIF:stä saa osoitteesta www.lcif.org.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting