News Release

Dane LaJoye
Dane.LaJoye@lionsclubs.org
                       630-468-6764

Heti julkaistavaksi

USAID ja Lions Clubs International ilmoittavat yhteistyösuhteesta lukutaidon parantamiseksi eri puolilla maailmaa

Oak Brook, Illinois, USA, 26. kesäkuuta, 2012 –Tänään Lions Clubs Internationalin 95. vuosikokouksessa Busanissa, Etelä-Koreassa, Yhdysvaltain kehitysapuministeriö (United States Agency for International Development, USAID) ja Lions Clubs International (LCI) aloittivat uuden yhteistyösuhteen lukutaidon parantamiseksi maailmassa. Tämän suhteen kautta tullaan:

Eric G. Postel, USAID:n varajohtaja (Assistant Administrator for Economic Growth, Education and Environment) ja Wayne A. Madden, Lions Clubs Internationalin vuoden 2012-13 kansainvälinen presidentti  allekirjoittivat yhteisymmärryssopimuksen yhteisistä aktiviteeteista vuosikokouksen viimeisessä täysistunnossa, johon osallisui 55 000 lionjäsentä eri puolilta maailmaa.

"USAID ja Lions Clubs International jakavat uskon siitä, että lukutaito on kriittisen tärkeä tekijä kaikkien lasten tulevaisuudelle ja että lukutaidon omaavat lapset tulevat olemaan voimavaroja paikkakuntien vakaudelle, taloudelle, terveydelle ja kasvulle. Tämä yhteistyösuhde on kriittinen tapa käyttää molempien järjestöjen resursseja tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisessa," Postel sanoi.

"Lionien osallistuminen lukutaidon parantamiseen ja samalla näkövammoista ja muista vammoista kärsivien auttamiseen tulee muuttamaan miljoonien ihmisten elämän eri puolilla maailmaa," sanoi Madden. "Tämä tulee parantamaan ihmisten elämänlaatua ja mahdollisuuksia ansaita parempi elanto."

USAID:in koulutusstrategia perustuu ajatukseen, jonka mukaan koulutus on perusasia ihmisen kehityksessä ja kriittinen laajemmalle taloudelliselle kasvulle ja köyhyyden vähentämiselle.  Tärkeä tavoite tässä strategiassa on parantaa alakouluikäisten lasten lukutaitoa.  Koska lukutaidon oppiminen aikaisessa vaiheessa on välttämätön koulumenestykselle ylemmillä luokilla, lapset jotka eivät osaa lukea ala-asteella jäävät koulutuksessa jälkeen koko loppuelämän ajan. Heillä on rajalliset mahdollisuudet talouteen ja kehittymiseen liittyen.   

USAID toimii yli 86 maassa ja se tukee kansainvälistä kehitystä ja edistää USA:n ulkopoliittisia tavoitteita tukemalla taloudellista kasvua, maataloutta ja kauppaa, terveyttä, demokratiaa, konfliktinratkaisua sekä hallitsemista ja humanitaarista avustamista Saharan eteläpuolen Afrikassa, Aasiassa, Lähi-Idässä, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella sekä Euroopassa ja Euraasiassa. Lisätitetoja USAID:ista löytyy verkkosivulta: www.usaid.gov.

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Sillä on 1,35 miljoonaa jäsentä 46 000 klubissa 207 maassa ja maantieteellisellä alueella. Sen lisäksi, että järjestö yrittää voittaa sokeuden, se on omistautunut yhteisöpalveluun ja nuorten auttamiseen kaikkialla maailmassa. Lisätietoja Lions Clubs Internationalista löytyy sivulta www.lionsclubs.org.

###

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting