Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Tiedotusvälineiden yhteyshenkilö:
Christopher Bunch
Lions Clubs International
+1-630-468-6827

Natasha Jackson
USAID
202-712-4320

Lions Clubs International ja USAID -yhteistyökumppani
parantavat lukutaitoa Makedoniassa

Oak Brook, IL, USA, 9. syyskuuta, 2013 – Lions Clubs International (LCI) ja United States Agency for International Development (USAID) ovat ilmoittaneet yhteisestä aloitteesta lisätä näkövammaisten lasten mahdollisuuksia oppia lukemaan Makedoniassa. Tämä aloite on ensimmäinen valtion sisällä tapahtuva aktiviteetti LCI-USAID -yhteistyösuhteessa, joka alkoi kesäkuussa 2012.

LCI ja USAID ovat molemmat sitoutuneet myöntämään US$250 000 tähän projektiin, jonka tarkoitus on parantaa alakoululaisten lukutaitoa ja auttaa teknologian ja koulutusmateriaalien hankkimisessa näkövammaisille lapsille. Lionsklubit Makedoniassa (FYROM) ja USAID tekevät yhteistyötä koulutusministeriön ja paikallisten vammaisten henkilöiden järjestöjen kanssa projektin toteuttamiseksi.

Paikalliset lionsklubit järjestävät myös näöntarkastuksia ja tekevät töitä lukutaidon parantamiseksi koko maassa kirjalahjoitusten, lukutilaisuuksien ja opettajien palkitsemisen kautta. LCI:n antama taloudellinen apu oli mahdollista SightFirstin apurahan kautta, jonka järjestön säätiö (LCIF) oli myöntänyt.

"Lionit ovat sitoutuneet tukemaan näkövammaisia edistämällä lukutaidon parantamista eri puolilla maailmaa. Projektimme Makedoniassa tuo yhteen nämä tärkeät aloitteet, jotta voimme auttaa lapsia, jotka tarvitsevat meitä eniten," sanoi LCIF:n puheenjohtaja Wayne Madden.

Ilmoitus asiasta tehtiin Washington D.C.:ssä osana kansainvälistä lukutaitopäivää, johon osallistui Linda Madden, LCIF:n puheenjohtajan vaimo ja eläkkeelle jäänyt opettaja, yhdessä Christie Vilsackin, USAID:in vanhemman neuvonantajan kanssa.

"Lions Clubs International tunnetaan jäsenten vapaaehtoistoiminnasta näkövammaisten lasten puolesta. USAID-Educaton tunnetaan sen työstä opettaa lapsia lukemaan kehitysmaissa. Kun yhdistetään USAID ja lionit Makedonian kaltaisessa maassa, voimme luottaa tuloksiin: koulutamme opettajia tunnistamaan lapset, jotka tarvitsevat silmälasit, lähetämme lapsia jatkotutkimuksiin, käännämme materiaaleja sokeainkirjoitukselle ja tuemme paikallisia perheitä," sanoi Vilsack.

Tietoja Lions Clubs Internationalista
Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Jäseniä on yli 1,35 miljoonaa yli 46 000 klubissa 207 maassa ja maantieteellisellä alueella. Vuodesta 1917 lionit ovat auttaneet sokeita ja näkövammaisia, edistäneet nuorisoaloitteita ja tukeneet paikallisia yhteisöjä käytännön palvelulla ja humanitäärisillä projekteilla. Lisätietoja Lions Clubs Internationalista voit lukea osoitteessa lionsclubs.org.

Lions Clubs International Foundation on Lions Clubs Internationalin hyväntekeväisyyshaara. Lions Clubs International puolestaan on maailman suurin palveluklubijärjestö, jolla on yli 1,35 miljoonaa jäsentä eri puolilla maailmaa. Vuonna 1968 perustettu LCIF on ehkäissyt vältettävää sokeutta maailmanlaajuisesti jo yli 20 vuoden ajan SightFirst -ohjelman välityksellä. Lionit ovat sijoittaneet 415 miljoonaa dollaria SightFirst-ohjelmaan ja auttaneet palauttamaan näkökyvyn miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa. Lisätietoja saa osoitteesta lcif.org.

Tietoja USAID:sta
USAID toimii yli 86 maassa, joissa se tukee kansainvälistä kehitystä ja edistää USA:n ulkopoliittisia tavoitteita tukien taloudellista kasvua, maataloutta ja kauppaa, terveydenhuoltoa, demokratiaa, konfliktinratkaisua ja -hallintaa sekä humanitaarista apua Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa, Lähi-idässä, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla sekä Euroopassa ja Euraasiassa. Lisätietoja USAID:sta löytyy verkkosivulta usaid.gov.

# # #


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting