Puhujan arviointilomakeKansainvälinen hallitus pyrkii jatkuvasti parantamaan palveluja jäsenille. Niinpä hallitus rohkaisee sinua isäntäpiirin kuvernöörinä (yksittäis- tai alipiirien tapahtumissa) tai kuvernöörineuvoston puheenjohtaja (moninkertaispiirin tapahtumissa) lähettämään arvioinnin valtuutetusta puhujasta sen jälkeen, kun hän on osallistunut kokoukseen tai konferenssiin. Huomautuksistasi ja ehdotuksistasi on hyötyä, kun puhuja valmistautuu tuleviin puhetilaisuuksiin Lions Clubs Internationalin nimissä. Täytä tämä lomake tai kirjoita halutessasi puhujalle henkilökohtainen kirje, jossa käsitellään alla lueteltuja aiheita.

Puhujan nimi:
Puhujan titteli:
Piirikuvernöörin tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan nimi (pakollinen tieto):
Sähköpostiosoitteesi (pakollinen tieto):

1. Käsittelikö puhuja puheessaan seuraavia aiheita ja edistivätkö ne jäsenten näiden aiheiden tuntemusta?
A. Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF)
B. Jäsenhankinta ja jäsenien säilyttäminen
C. Lionien palveluohjelmat (SightFirst jne.)
2. Kertoiko puhuja piirille kansainvälisen tason nykyisistä asioista? Jos kertoi, miten tästä esityksestä oli hyötyä?
3. Tuntuiko puhuja motivoivan piirin lioneja? Anna täsmällisiä esimerkkejä tavasta, jolla tähän päästiin.
4. Jättikö puhuja käsittelemättä sellaisia puheen- tai kiinnostuksenaiheita, joita mielestäsi olisi pitänyt käsitellä? Jos jätti, luettele ne.
5. Miten puhuja edisti ymmärrystänne lionismista?
6. Pyydettiinkö puhujan puolisoa puhumaan? Jos pyydettiin, olivatko puhujan puolison pitämät istunnot ja puheet mielestäsi hyödyllisiä?
7. Tuntuuko sinusta, että nämä istunnot motivoivat piirin lioneja ja puolisoita? Jos tuntui, anna täsmällisiä esimerkkejä.
8. Onko sellaisia puheen- tai kiinnostuksenaiheita, joita puolison kannattaisi käsitellä tulevaisuudessa?
9. Edistikö puhuja/puoliso kokonaisuutena mielestäsi tapahtuman onnistumista? Jos edisti, selitä, miten tämä tapahtui.
Muita huomautuksia:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting