Jäsenyys

uusien jäsenien kutsuminen   

Jäsenten opastus ja kehittäminen

Jäsenten tyytyväisyys

Johtajakoulutus

Aineistot klubivirkailijoille tai toimikunnille

Klubin jäsenhankintapalkinnot

Piirin tiedot

 

Kaikkia edellä luetelluista materiaaleista voi tilata jäsentoiminnan ja uusien klubien toiminnan osastolta.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting