Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Piirikuvernööritiimin ansiopalkinto


print
Centennial

Ansiopalkinto ei ole saavutus vain piirille, vaan myös kaikille klubeille, joita piiri tukee. Sen kautta edistetään paikkakunnalla palvelemista, jäsenkasvua ja johtajakoulutusta. Se on monipuolinen lähestymistapa, joka vahvistaa palveluperinnettämme ja tehokkuuttamme johtajina.

Palkintokriteerit on jaettu kahteen ryhmään. Vaatimukset on täytettävä, ja ne edustavat samoja tavoitteita kuin klubin ansiopalkinnossa. Toisessa ryhmässä on 25 vaihtoehtoa. Piiri voi valita 10 saavutusta, jotka vastaavat piirin klubien ainutlaatuisiin tarpeisiin.

Kun vaatimukset on täytetty, voitte antaa tunnustusta piirikuvernööritiimin jäsenille! Lohko- ja aluejohtajat saavat komean rintaneulan. Sinä ja varapiirikuvernöörit, GMT-koordinaattori ja GLT-koordinaattori saatte arvokkaan mitalin.

VAADITTAVAT SAAVUTUKSET::  Kaikkien viiden vaatimuksen tulee täyttyä!

Erinomaisuuden osa-alueet – Alla esitetyt vaatimukset ovat samat kuin klubin ansiopalkinnossa, mutta sovellettuna piirikuvernööritiimiin.

1.    PALVELU– 90 % piirin klubeista on suorittanut palveluhankkeen.

Palvelu on järjestömme kulmakivi. Olipa kyse paikallisesta palveluhankkeesta, maailmanlaajuiseen palvelukampanjaan liittyvästä hankkeesta, nuorisohankkeesta tai jostakin muusta hankkeesta, sen täytyy olla tarkoituksenmukainen. Jos piirin klubeilla on vaikeuksia, näytä heille miten he voivat etsiä uudelleen parhaan mahdollisen tavan palvella paikkakunnan tarvearvioinnin taiTee siitä totta -julkaisun avulla!

2.    JÄSENYYS – Piirin nettojäsenmäärä kasvoi tai piiriin perustettiin uusi klubi.
Jäseniä tarvitaan tukemaan hankkeita ja tapahtumia.

Kysy pois – Kannustakaa jäseniä esittämään kysymyksiä käyttämällä näitä yksinkertaisia mutta hyödyllisiä jäsenhankintakeinoja!

Klubin laatuprosessi (KLP) – Auttaa klubeja saavuttamaan täyden potentiaalin harjoituksilla, joiden tarkoitus on innostaa jäseniä lisäämään osallistumista ja toimintaa.

Jäsenten tyytyväisyysopas – Ovatko klubinne jäsenet tyytyväisiä? Oppaassa on hyödyllisiä vinkkejä jäsenten odotusten täyttämiseen.

Uuden klubin kehittämisopas – Tämä opas kuvataan vaiheet ja strategiat, joita tarvitaan uuden klubin perustamiseen piirin alueella.

3.    VIESTINTÄ – Piirikuvernööritiimin jäsen on vieraillut piirin jokaisessa klubissa klubivierailuilla joko yhden tai useamman klubin tapahtumassa.

Yksi piirikuvernööritiimin tärkeimmistä tehtävistä on pitää säännöllisesti yhteyttä klubeihin ja niiden johtajiin. Käytä aikaasi tehokkaasti jakamalla klubivierailut tiimin jäsenten kanssa tai järjestämällä useamman klubin yhteiskokouksia. Siten saat enemmän aikaa ja käytät budjettia tehokkaammin sekä pystyt keskittymään uusien klubien perustamiseen tai heikkojen klubien auttamiseen.

Tiimin suorittamat klubivierailut – Tämä hyödyllinen opas kertoo klubivierailujen jakamisen eduista. Siinä on vinkkejä siitä, miten vierailujen jakaminen saadaan onnistumaan.

4.    JOHTAJAKOULUTUS – Piirin pitää järjestää koulutusta ja mentorointia klubivirkailijoille sekä nykyisille ja tuleville johtajille.

Jatkuva johtajakoulutus on tärkeää piirin pitkän aikavälin menestykselle. LCI tarjoaa runsaasti sekä yksittäisiin virkoihin että johtajakoulutukseen liittyviä materiaaleja.

Lionien koulutuskeskus – Verkkopalvelun resursseissa on tärkeitä tietoja, joiden avulla voi kehittää omia johtamistaitoja. Aiheita ovat mm. muiden johtaminen, tulosten saavuttaminen ja hyvä viestintä.

Virkailijakoulutus – Verkossa suoritettava virkailijakoulutus lasketaan myös mukaan! Virkailijoiden koulutus helpottaa klubivirkailijana toimimista näyttämällä, miten virkailijat voivat toimia tehokkaasti.

Mentorointi – Lionien mentoriohjelman kautta voit jakaa omia johtamiseen liittyviä taitojasi uusien ja mahdollisten uusien lionjohtajien kanssa.

Monet kursseista voidaan suorittaa verkossa. Harkitse tämän ohjelman mainostamista lohkon kokouksissa, vierailuilla ja vuosikokouksissa.

5.    KLUBIEN KEHITYS – Vähintään 90 prosenttia piirin klubeista ovat aktiivisia ja hyvässä asemassa.

Tarkista piirin kunkin klubin tila klubin terveystarkastusarviosta. Raportista näkee raportointistatuksen, jäsenkasvun ja LCIF-lahjoitukset.  MyLCI on myös käytettävissä ilmoitusten tekemistä varten.

MUUT SAAVUTUKSET: Yllä olevien kriteerien lisäksi kymmenen seuraavista tulee täyttyä piirissä: Valitse tavoite, joka parhaiten vastaa klubien tarpeita.

Kun nämä vaatimukset on täytetty, täytä Piirikuvernööritiimin ansiopalkinnon hakemus


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting