Klubin ansiopalkinto

Centennial

Klubi on saanut klubin ansiopalkinnosta opastusta ja tavoitteita, joita tavoittelemalla klubissa on pystytty laajentamaan palvelua ja vahvistamaan klubin hallintoa. Se on enemmän kuin palkinto... se auttaa järjestöämme vahvistamaan klubeja ja paikkakuntia!

Palkinnon voittaneet klubit saavat Klubin ansiopalkinnon rintamerkin klubipresidentille ja lippumerkin klubille.

Erinomaisuuden osa-alueet

1.    Palvelu – Suorittakaa kolme palveluhanketta.

Humanitaarinen palvelu on sitä mitä me lionit teemme, tapahtuupa se omalla paikkakunnalla tai maailmanlaajuisesti. Klubillanne voi jo olla hankkeita, jotka toistuvat vuodesta toiseen tai ehkä olette valmiita kokeilemaan jotain uutta. Oli miten oli, kun klubinne on suorittanut kolme palveluprojektia, se on täyttänyt klubin ansiopalkinnon palveluvaatimuksen!

Ideoita harkittavaksi!

Maailmanlaajuiset palvelukampanjat – Nämä neljä maailmanlaajuista kampanjaa keskittyvät nuorisoon, näkökykyyn, nälän helpottamiseen ja ympäristöön.  Linkillä pääsee projekti-ideoihin, suunnitteluoppaisiin, lehdistötiedotteisiin ja muihin materiaaleihin.

Osallistuessanne näihin kampanjoihin voitte harkita avun antamista lapsille lahjoittamalla ruuan ja vaatteiden tapaisia perustarvikkeita, järjestämällä näöntarkastuksia, korjaamalla lasten turvakotia tai osallistumalla lukutaito-ohjelman hankkeisiin esimerkiksi lukemalla lapsille tai hankkimalle heille uusia kirjoja.

Projektien suunnitteleminen – Jokaisella paikkakunnalla on omat ainutlaatuiset tarpeensa. Voitte selvittää nämä tarpeet Paikkakunnan tarvearviointi tai Tee siitä totta -julkaisua, jotta löydätte hyviä palveluhankkeita!

2.    Lahjoitukset LCIF:lle – Laajentakaa klubinne humanitaarista apua!

Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiön (LCIF) välityksellä lionit voivat vaikuttaa maailmanlaajuisesti. Apurahoilla tuetaan sekä paikallisia että maailmanlaajuisia humanitaarisia aloitteita, jotka ovat liian suuria yksittäisille klubeille tai piireille.  On lahjoitus sitten pieni tai suuri, se täyttää ansiopalkinnon lahjoitusvaatimuksen. Lahjoitus on helppo tehdä. LCIF:n verkkosivustossa voitte valita, mitä klubinne haluaa tukea, ja tehdä sitten lahjoituksen.

3.    Jäsenkehitys – Yhden jäsenen nettokasvu!

Jäseniä tarvitaan luonnollisesti tukemaan hankkeita ja tapahtumia.  Ansiopalkinto edellyttää, että klubin jäsenmäärä kasvaa yhdellä tai klubi sponsoroi uuden lionsklubin.  Laatikaa klubin jäsenkehityssuunnitelma, joka auttaa klubia saavuttamaan jäsenyystavoitteet ja käyttämään alla mainittuja työkaluja uusien jäsenten hankkimiseen ja heidän ottamiseksi mukaan toimintaan heti alusta asti.

Kysy pois – Kannustakaa jäseniä esittämään kysymyksiä käyttämällä näitä yksinkertaisia mutta hyödyllisiä tapoja hankkia uusia jäseniä!

Klubin laatuprosessi (KLP) – Auttaa klubianne saavuttamaan sen täyden potentiaalin harjoituksilla, joiden tarkoitus on innostaa jäseniä lisäämään osallistumista ja toimintaa.

Jäsenten tyytyväisyysopas – Ovatko klubinne jäsenet tyytyväisiä? Oppaassa on hyödyllisiä vinkkejä jäsenten odotusten täyttämiseen.

Uuden klubin aloittaminen – Nämä resurssit auttavat uuden klubin perustamisessa ja tukevat sen kehitystä.

Piirin apu – Pyydä piirikuvernööritiimin jäseniltä tai maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän koordinaattorilta lisätietoja paikallisista jäsenhankintaohjelmista.

Jokaiselle jäsenelle tulee tarjota tarkoituksenmukainen uuden jäsenen jäseneksiottoseremonia, ja heidän tulee osallistua uuden jäsenen perehdytykseen . Tämä on toimivaksi osoittautunut tapa parantaa jäsenten pysymistä.

4.    Viestintä – Toteuttakaa mikä tahansa seuraavista!

Toiminnasta tiedottaminen jäsenille ja yleisölle lisää osallistumista ja klubin näkyvyyttä.  Teillä on käytössänne useita työkaluja, kuten ilmainen verkkosivusto! Hyödyntäkää näitä ideoita ja kehittäkää omia strategioita, jotta saatte täytettyä tämän palkintovaatimuksen.

e-Klubitalo – Perustakaa tai ylläpitäkää tätä ilmaista verkkosivua (tai itse suunnittelemanne sivua).

PR-opas – Hankkikaa klubille ansaittua tunnustusta tässä oppaassa annettujen ideoiden avulla. Oppaassa on esimerkkejä lehdistötiedotteista, PR-ilmoituksista ja monista muista julkaisuista.

Esitteet ja materiaalit – Mainosta jäsenyyttä ja osallistumista jakamalla ammattimaisesti suunniteltuja esitteitä ja materiaaleja.  Ne sopivat hyvin erityistapahtumiin ja paikkakunnan tilaisuuksiin.

5.    Johtajakoulutus – Vaalit ja osallistuminen virkailijakoulutukseen sekä lohkon kokouksiin!

Palkintokriteereihin kuuluu vaatimus, että kaikki virat on täytetty pätevillä lioneilla sääntöjen mukaisesti. Klubin edustajan tulee osallistua lohkon kokouksiin ja enemmistön klubivirkailijoista on osallistuttava johtajakoulutukseen. Johtajakoulutus voidaan toteuttaa lohkon, piirin, moninkertaispiirin tai kansainvälisen tilaisuuden yhteydessä, lionien koulutuskeskuksen verkkokurssina, osallistumalla klubin laatuprosessiin (KLP) tai suorittamalla opaslionin kurssi. Muita vaihtoehtoja mainitaan alla.  Laatikaa klubin johtajakoulutuksen kehityssuunnitelma, jolla varmistetaan, että jäsenet hyhödyntävät tarjottua koulutusta.

Lionien koulutuskeskus – Verkkopalvelun resursseista saa tärkeää tietoa henkilökohtaisten johtamistaitojen kehittämiseen. Aiheita ovat mm. muiden johtaminen, tulosten saavuttaminen ja hyvä viestintä.  Nämä kurssit lasketaan mukaan Johtajakoulutuksen vaatimuksen täyttämisessä klubin ansiopalkinnon kriteereissä!

Virkailijakoulutus – Verkossa suoritettava virkailijakoulutus lasketaan myös mukaan! Virkailijoiden koulutus helpottaa klubivirkailijana toimimista näyttämällä, miten virkailijat voivat toimia tehokkaasti.

Lohkon kokoukset – Neljännesvuosittaisissa lohkon kokouksissa osallistujat pääsevät keskustelemaan palveluideoista ja klubien johtamiseen liittyvistä ideoista.

Vuosikokoukset – Piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset tilaisuudet tuovat uusia näkökulmia lioneille ja samalla he voivat nauttia mukavasta seurasta ja hauskanpitämisestä.

Piirin koulutus – Muistakaa selvittää tuoreimmat tiedot paikallisista tilaisuuksista piirikuvernööritiimiltä ja maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän koordinaattorilta.

6.    Klubin toiminta – Jäsenten tulee kokoontua säännöllisesti ja lähettää jäsenilmoitukset, palvelutoimintailmoitus ja klubivirkailijailmoitus tulevalle vuodelle.

Nämä raportit on helppo lähettää MyLCI-palvelun kautta. Lähettäkää virkailija-, jäsen- ja klubien toimintailmoitukset tämän jäsenilmoitusjärjestelmän avulla.

7.    Klubi on hyvässä asemassa

Klubin on oltava hyvässä asemassa vuoden lopussa, jotta se voi osallistua täysipainoisesti. Hyvässä asemassa oleminen tarkoittaa, että klubi ei ole status quossa ja kaikki jäsenmaksut ja uusien jäsenten liittymismaksut on maksettu. Muita velkoja voi olla korkeintaan 50 dollaria yli 90 päivän ajalta. Klubin maksutilanteen voi tarkistaa verkkotiliotteista LCI:n verkkosivuilla. Myös maksuohjeet ovat verkkosivulla.

Seuraava vaihe!

Täyttäkää edellä kuvatut vaatimukset ja olette matkalla kohti ansiopalkintoa!

Linkki hakemukseen

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting