Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

PR-apurahaohjelma (suoriteperusteinen) - hakemuslomake


print

Päivämäärä: (kk/pv/v) / /
Haettava summa (pakollinen tieto):
PR-tarve, johon apurahalla vaikutetaan:
Ohjelmakuvaus. Selitä yksityiskohtaisesti, miten ohjelmalla vaikutetaan ilmoitettuun tarpeeseen tai tilaisuuteen. Kuvaile, mitä aiotte tehdä ja millaisilla menetelmillä aiotte saavuttaa tavoitteenne. Anna myös alustava aikataulu.
Ohjelman budjetti. Anna mahdollisimman tarkka erittely.
Miten aiotte hankkia projektiin apurahaa vastaavan summan?
Antamani tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan täsmällisiä ja kuvaamani tarve on olemassa. Kannatan tätä hakemusta ja teen kaikkeni myönnettyjen apurahojen hoitajana varmistaakseni niiden oikean ja tehokkaan käytön, kunnollisen kirjanpidon ja raportoinnin PR- ja tuotantojaostoon.
Nimi:
Piirin numero:
Osoite:
Postitoimipaikka:
Osavaltio:
Postinumero:
Maa:
Puhelin:
Faksi:
Sähköpostiosoite:
Huomautuksia:

Muistitko seuraavat asiat:

  • Yksityiskohtainen budjetti, mukaan lukien tulolähteet ja eritellyt kulut?
  • Perusteltu oikeutus hakemukselle ja mitä uskotte suunnitelmallanne saavuttavan?
  • Selitys siitä, miten aiotte hankkia apurahaa vastaavan summan?

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting