Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Sponsoriklubit


print

Sponsoroivat lionsklubit varmistavat yhdessä lionien nuorisoleiri- ja nuorisovaihtojohtajan kanssa, että ohjelma onnistuu. Sponsoroivalla lionsklubilla on seuraavat vastuut:

  • ehdot täyttävien osanottajien hankkiminen ja valitseminen ja hakemuksien lähettäminen piirin YCE-johtajalle (kun sellainen on)
  • opastustapaamisten järjestäminen osanottajille (YCE-johtaja voi avustaa tässä)
  • passi-, viisumi-, rokotus- ja tullisäädöksien selittäminen
  • matkajärjestelyissä auttaminen
  • matkajärjestelyjen rahoittamisessa auttaminen tai niiden rahoittaminen. (Tähän kuuluvat varsinaiset matkakustannukset, vakuutus, lentokentän palvelumaksut, tullimaksut ja mahdolliset majoituskustannukset matkalla.)
  • yhteyksien ylläpitäminen osanottajan, isäntälionsklubin, isäntäperheen ja YCE-johtajan välillä
  • sen varmistaminen, että Lionien kansainvälisen nuorisoleiri- ja nuorisovaihto-ohjelman menettelytapoja noudatetaan
  • osanottajan vakuutustodistuksen ja allekirjoitetun vastuuvapautussopimuksen toimittaminen isäntälionsklubille. 

Kustannukset ja matkajärjestelyt

Osanottajien matkajärjestelyistä huolehtivat yleensä sponsoroivan ja isäntänä toimivan maan nuorisoleiri- ja nuorisovaihtojohtajat. Tiedot välitetään sponsoroivalle/isäntälionsklubille ja osanottajille.

Matkakulujen (varsinaiset matkakulut, vakuutukset, lentokenttämaksut, tullimaksut ja yöpymiskulut) rahoitusjärjestelyt ovat sponsoroivan lionsklubin vastuulla. Joillakin leireillä on leirimaksu. Kustannukset voi maksaa sponsoroiva lionsklubi, osanottaja, osanottajan perhe tai näiden yhdistelmä. Jos joudut keräämään varoja, voit pyytää sponsoroivalta lionsklubilta hyväksymiskirjeen ja muita aineistoja, joista on apua, kun kerrot ohjelmasta lahjoittajille.

Ruoka- ja majoitusjärjestelyt hoitaa isäntälionsklubi nuorisovaihdon aikana.

Osanottajat huolehtivat itse henkilökohtaisista kuluistaan (noin 75 dollaria viikossa), kuten puheluista ja matkamuistoista.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting