Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leirin järjestäminen


print

Leiritoimikunta

Tämän toimikunnan jäsenet määrittävät leirin tavoitteet. Kun leirin tavoitteet on määritetty, leiritoimikunta määrittää seuraavat asiat: 

 • leirin yleinen ohjelma
 • leiripaikka
 • leirin järjestämisajankohta (se kannattaa ajoittaa koulujen loma-ajalle)
 • leirin rahoituskeinot
 • leirin viralliset kielet
 • leiriläisten valintaperusteet
 • sopiva ikähaarukka mahdollisille leiriläisille (kolmen vuoden ikähaarukka on suositeltava)
 • leiriläisten sopiva lukumäärä (suositeltava lukumäärä on 30–60 leiriläistä).

Järjestyskomitea kysyy neuvoa myös lionspiirin/-moninkertaispiirin nuorisoleiri- ja nuorisovaihtojohtajalta kaikkien leirijärjestelyjen osalta ja on vastuussa sen varmistamisesta, että leirin osanottajilla on riittävät vakuutukset.

Leirin järjestäjien on järjestettävä ohjelman tavoitteet täyttäviä aktiviteetteja. Tavoitteet ovat

 • tuoda eri maista kotoisin olevia ihmisiä merkitykselliseen yhteyteen keskenään
 • mahdollistaa ideoiden, ihanteiden ja kulttuuristen näkökantojen jakaminen
 • edistää kansainvälistä ymmärrystä ja hyvää tahtoa sekä pyrkiä kohti maailmanrauhan ja ihmisten välisen ymmärryksen tavoitetta
 • rohkaista nuoria kunnioittamaan toisten ajattelutapoja.

Leirin tiedot julkaistaan verkkopalvelussa Nuorisoleiri- ja nuorisovaihtohakemistossa. Lähetä Piirin nuorisoleirien ja nuorisovaihdon vuosi-ilmoituslomake tai Moninkertaispiirin nuorisoleirien ja nuorisovaihdon vuosi-ilmoituslomake asianmukaisesti allekirjoitettuna nuoriso-ohjelmien osastolle.

Leirijohto

Toimikunta laatii leirijohdon tehtäväkuvaukset, mukaan lukien seuraavat: leirin johtaja, talousjohtaja, ohjelmajohtaja, majoitusjohtaja, ruoka-/ateriajohtaja, kuljetusjohtaja ja perhemajoitusjohtaja.

 • Leirijohtajiksi hankitaan usein lioneja, lionesseja, aikuisia leoja, leirin aikaisempia osanottajia, paikallisia opettajia ja urheiluvalmentajia.
 • Leirin johtaja ottaa seuraavat vastuut: turvallisen ympäristön järjestäminen leiriläisille ja leirin henkilökunnalle, leiriohjelma, leirin menettelytavat, lailliset velvoitteet, vakuutus jne.
 • Leirijohto ilmoittaa kaikille henkilöstön jäsenille (kirjallisesti) seuraavat asiat: leirin päämäärät, tavoite ja filosofia, leirin säännöt, tehtäväkuvaukset, leirin aikataulu, elinolosuhteet, autojen ja varusteiden käyttöperiaatteet sekä suhtautuminen alkoholin käyttöön.
 • Ennen leiriä järjestettävässä koulutustapaamisessa leirijohtajat voivat kertoa kaikille henkilöstön jäsenille lionsklubeista, valitun ikäryhmän ominaisuuksista, henkilöstön jäsenten välisistä suhteista ja ensiavun perusteista. Tämä koulutus vahvistaa leirijohdon asemaa.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting