Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Uuden klubin aloittaminen


print

Uuden leoklubin aloittaminen

Leoklubit ovat lionsklubien oheistoimintaa.  Leoklubeja ei voi olla olemassa ilman sponsoroivan lionsklubin hyväksyntää.

Leot auttavat paikkakunnalla vastamaan täyttämättä jääneisiin tarpeisiin yhdessä sponsoroivan lionsklubin kanssa.  Leoklubiohjelmassa on kaksi klubityyppiä, kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa ja taloudellinen sitoumus.

Leoklubin sponsoroinnista kiinnostuneissa lionsklubeissa voidaan noudattaa alkutoimien vaiheittaisia ohjeita, perustaa uusi klubi ja käynnistää klubi.

Klubityypit

Leoklubeja on kahdenlaisia, paikallisia ja koulussa toimivia, ja kaikkien leoklubien pitää olla lionsklubin sponsoroimia.

 • Paikallinen klubi – kaikki jäsenet ovat lähialueelta.
 • Koulussa toimiva klubi – kaikki jäsenet ovat samasta koulusta tai opistosta, ja heillä on oltava rehtorin tai toimintavastaavan lupa.

Lähestymistavat

Leoklubiohjelmassa on kaksi lähestymistapaa, jotta klubin jäsenten tarpeet voidaan täyttää paremmin: Alpha ja Omega.

 • Alfa-lähestymistapa – 12–18-vuotiaille nuorille.  Tässä lähestymistavassa keskitytään teinien ja esiteinien yksilölliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.
 • Oomega-lähestymistapa – 18–30-vuotiaille nuorille.  Tässä lähestymistavassa keskitytään nuorten aikuisten henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen.

Kaikkien leoklubien on ilmoitettava, onko klubi alfa- vai oomega-leoklubi. Kuhunkin klubiin postitetaan vastaavia materiaaleja.

Taloudellinen sitoumus

Leoklubin perustamismaksu on 100 dollaria tai vastaava summa paikallisena valuuttana. Tähän kertamaksuun kuuluu:

 • leoklubihakemuksen käsittelykustannukset
 • perustamistodistus
 • leoklubivirkailijan paketti
 • leoklubin sponsorointipaketti
 • 20 leojen uuden jäsenen pakettia (mukaan lukien rintamerkit, jäsenkortit ja todistukset, tervetulokirje ja leotarrat) klubin 20 ensimmäiselle jäsenelle.

HUOMAA: Jos uudessa leoklubissa on yli 20 perustajajäsentä, jokaisesta lisäjäsenestä veloitetaan 5 dollarin uuden jäsenen jäsenmaksu ja heille toimitetaan uuden jäsenen paketti. Tämä maksu veloitetaan sponsorina toimivalta lionsklubilta, kun leoklubin perustamistodistus myönnetään (100 dollarin leoklubin perustamismaksun lisäksi).

Lionsklubit ovat vastuussa myös vuotuisesta leoklubin sponsorimaksusta, joka on 100 dollaria tai vastaava summa paikallisena valuuttana. Maksu kattaa leoklubiohjelman aineistot, postitukset, klubitietojen ylläpidon, tiedotuksen, palkinnot, web-sivuston ylläpidon ja muut ohjelman resurssit.

HUOMAA: Jos leoklubi lakkautetaan, leoklubin lakkauttamislomakkeen (Leo-86) pitää olla nuoriso-ohjelmien osastolla 31.11. mennessä, jotta kuluvan vuoden sponsorointimaksu palautetaan.

Leoklubiohjelman maksut | Vuosi 2013-2014

Jotta pystymme ylläpitämään nykyistä kasvuvauhtia ja leoklubiohjelman kehittämistä ja jotta leoklubien perustamista ja sponsorointia yksinkertaistetaan, kansainvälinen hallitus on juuri saanut päätökseen perusteellisen selvityksen maksurakenteesta ja seuraavat muutokset on hyväksytty leoklubiohjelman maksuihin:

 • Korotetaan jokavuotista leomaksua entisestä US$90 dollarista US$100 dollariin.  Tämä US$100 maksu veloitetaan kaikilta lionsklubeilta joka heinäkuu ja se näkyy sponsoroivan lionklubin heinäkuun veloituksessa, joka lähetetään kansainvälisestä päämajasta (alkaen heinäkuussa 2013).
 • Poistetaan määräsuhteessa maksettava leomaksu (alkaen heinäkuussa 2013).
 • Poistetaan uuden leojäsenen liittymismaksu (alkaen helmikuussa 2014).
 • Siirretään uuden leojäsenen paketin myynti LCI:n klubitarvikeosastolle (alkaen helmikuussa 2014).

Muutokset leoklubiohjelman maksurakenteeseen helpottavat sponsoroivia lionsklubeja, ne antavat LCI:lle mahdollisuuden jatkaa ohjelmaan liittyvien resurssien tarjoamista, joita on kehitelty usean vuoden ajan sekä auttaa järjestöä vahvistamaan leoklubiohjelmaa ja siten varmistaa, että se tulee toimimaan vielä tulevien sukupolvien aikana.  Lisätietoja leoklubiohjelman jäsenmaksujen muutoksista löytyy Leomaksujen listalta.

Alkutoimet

1. askel
Tilaa ilmainen perustamispaketti nuoriso-ohjelmien osastolta.

2. askel
Järjestä tapaaminen lionsklubin jäsenten kanssa ja selitä heille leoklubin sponsorien velvollisuudet. Selitä, että jokaisella leoklubilla on oltava neuvoja. Tämän neuvojan on oltava sponsoroivan lionsklubin jäsen, joka nauttii työskentelystä nuorten parissa. Kouluissa toimivat leoklubit vaativat yleensä jonkin opettajan tai koulun hallintovirkailijan apuneuvojaksi.

3. askel
Nimeä leoklubikomiteaan vähintään kolme lionia.

4. askel
Määritä, toimiiko uusi leoklubi paikallisen koulun, kirkon tai muun yhteisöryhmän yhteydessä. Ulkopuoliset tahot vaativat usein, että klubiin nimetään heidän valitsemansa johtaja tai neuvoja. Tämän tahon pitää suostua täyttämään leoklubiohjelman velvollisuudet.

5. askel
Hanki mahdollisten leojäsenten nimiä kouluista, jumalanpalveluspaikoista, nuorisoryhmistä sekä lionsklubin jäsenten ystäviltä ja sukulaisilta.

Uuden klubin perustaminen

1. askel
Ilmoita leoklubin perustamiskokouksen päivämäärä ja aika. Tiedota paikalliselle nuorisolle tästä kokouksesta lähettämällä ilmoituksia kouluihin, uskonnollisiin nuorisoryhmiin, yhteisöohjelmiin ja paikallisiin tiedotusvälineisiin.

2. askel
Perustamiskokouksessa tulee selittää leoklubiohjelman filosofia. Lionien tulee valmistautua vastaamaan kysymyksiin, joissa käsitellään seuraavia aiheita: leoklubin jäsenyysvaatimukset, leoklubin suhde sponsorina toimivaan lionsklubiin sekä aktiviteetit, joihin leot ryhtyvät.

3. askel
Jaa jäsenhakemuslomakkeita. Sen jälkeen sponsoroiva lionsklubi voi lähettää allekirjoitetun leoklubin perustamisilmoituksen ja leoklubin perustamismaksun (100 dollaria tai vastaava summa paikallisena valuuttana) kansainvälisen päämajan nuoriso-ohjelmien osastolle. Vain rekisteröidyt leoklubit saavat leoklubin peruskirjan ja leojäsenaineiston.

4. askel
Kun lionit ovat tarkistaneet hakemukset, uudet leot voivat äänestää, hyväksyvätkö he seuraavat asiat:

Klubin käynnistäminen

1. askel — suunnittele virkaanasettamisseremonia
Leoklubin virkailijat ja neuvoa-antavan leotoimikunnan lionit suunnittelevat yhdessä leoklubin virkaanasettamisseremonian. Tästä on ohjeita oppaassa Leoklubin virkailijoiden virkaanasettaminen ja uusien jäsenten vastaanotto.

2. askel — seremoniakutsut
Kutsut pitäisi lähettää ainakin seuraaville:

 • lionsklubin jäsenet
 • uusien leoklubin jäsenten vanhemmat ja ystävät 
 • ulkopuolisten tahojen (koulut, uskonnolliset nuorisoryhmät tai yhteisöohjelmat) edustajat
 • lion- ja leopiirien virkailijat
 • paikallisten tiedotusvälineiden edustajat.

3. askel — seremonia
Korkea-arvoisin paikalla oleva lionsvirkailija luovuttaa leoklubin perustamistodistuksen klubin virkailijoille, ja leoklubin jäsenet saavat uuden jäsenen pakettinsa.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting