Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
EtusivuEtusivu  >  Jäsenkeskus  >  Projektien suunnittelu  >  Nuoriso  >  Leovyöhyke  >  Leoklubin sponsoriminen  >  Uuden klubin aloittaminen

Uuden klubin aloittaminen

Leoklubit antavat nuorille tilaisuuden kehittää arvokkaita johtamistaitoja palvelemalla paikkakunnallaan ja eri puolilla maailmaa. Lionsklubien oheisjärjestönä toimivat leoklubit perustetaan sponsoroivan lionsklubin hyväksynnällä ja opastuksella. Sponsoroimalla leoklubin lionit voivat vaikuttaa myönteisesti nykypäivän nuoriin ja nuoriin aikuisiin antamalla näille vahvan perustan, kun nämä oppivat johtamisen ja palvelemisen merkityksen. 

Leoklubin perustaminen Leoklubin sponsoroiminen
     

Lähestymistavat

Leoklubiohjelmassa on kaksi lähestymistapaa, Alfa ja Omega, jotta klubin jäsenten tarpeet voidaan täyttää paremmin. Jokaisen leoklubin on ilmoitettava, onko se Alfa- vai Omega-leoklubi. 

 Alfa-leo-logo Tämä vaihtoehto on suunniteltu 12–18-vuotiaille nuorille. Alfaklubeissa keskitytään nuorten ja varhaisnuorten yksilölliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. Alfaklubeihin liittyvät nuoret pitävät hauskaa, saavat uusia ystäviä ja kokevat palkitsevuuden tunteen joka tulee muiden auttamisesta.
 Omega-leo-logo Tämä vaihtoehto on suunniteltu 18–30-vuotiaille nuorille. Omegaleoklubeissa keskitytään nuorten aikuisten yksilölliseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Omegaklubit auttavaan jäseniään kehittämään johtajuustaitojaan ja valmistelevat heitä läpi elämän kestävään yhteisöpalveluun .

Klubityypit

Klubivaihtoehdon valinnan jälkeen leoklubien kannattaa valita myös klubityyppi. Klubityyppejä on kaksi, paikkakunnalla toimivia ja koulussa toimivia. Klubi voi valita kumman tahansa valitusta vaihtoehdosta riippumatta.

Taloudellinen sitoumus

Leoklubin perustamismaksu
Leoklubin perustamismaksu on 100 dollaria tai vastaava summa paikallisena valuuttana. Tähän kertamaksuun kuuluu

Leoklubin sponsorimaksu
Lionsklubilta veloitetaan myös vuotuinen leoklubin sponsorimaksu, joka on 100 dollaria tai vastaava summa paikallisena valuuttana. Maksu kattaa leoklubiohjelman aineistot, postitukset, klubitietojen ylläpidon, tiedotuksen, palkinnot ja ohjelman resurssit. Jos leoklubi lakkautetaan, leoklubin lakkauttamislomakkeen (Leo-86) pitää olla nuoriso-ohjelmien osastolla 31.11. mennessä, jotta kuluvan vuoden sponsorointimaksu palautetaan.

Leoklubiohjelman maksut, toimivuosi 2013–2014
Jotta pystymme ylläpitämään nykyistä kasvuvauhtia ja leoklubiohjelman kehittämistä ja jotta leoklubien perustamista ja sponsorointia yksinkertaistetaan, kansainvälinen hallitus teki perusteellisen selvityksen maksurakenteesta. Leoklubiohjelman maksuihin hyväksyttiin seuraavat muutokset: Leomaksujen lista (Leo-26).

Alkutoimet

1. vaihe
Tilaa ilmainen perustamispaketti nuoriso-ohjelmien osastolta.

2. vaihe
Järjestä tapaaminen lionsklubin jäsenten kanssa ja selitä heille leoklubin sponsorien velvollisuudet. Selitä, että jokaisella leoklubilla on oltava neuvoja, joka on sponsoroivan lionsklubin jäsen ja nauttii työskentelystä nuorten parissa. 

3. askel
Nimeä leoklubikomiteaan vähintään kolme lionia.

4. askel
Määritä, toimiiko uusi leoklubi paikallisen koulun, kirkon tai muun yhteisöryhmän yhteydessä. Ulkopuoliset järjestöt vaativat usein, että klubiin nimetään heidän valitsemansa johtaja tai neuvoja. Kouluissa toimivat leoklubit vaativat yleensä jonkin opettajan tai koulun hallintovirkailijan apuneuvojaksi. Ulkopuolisten järjestöjen on hyväksyttävä leoklubiohjelman vastuut.

Uuden klubin perustaminen

1. vaihe
Ilmoita leoklubin perustamiskokouksen päivämäärä ja aika. Tiedota paikalliselle nuorisolle tästä kokouksesta lähettämällä ilmoituksia kouluihin, nuorisoryhmiin, yhteisöohjelmiin ja paikallisiin tiedotusvälineisiin.

2. vaihe
Perustamiskokouksessa selitetään leoklubiohjelman filosofia. Lionien tulee valmistautua vastaamaan kysymyksiin, joissa käsitellään seuraavia aiheita: leoklubin jäsenyysvaatimukset, leoklubin suhde sponsorina toimivaan lionsklubiin sekä aktiviteetit, joihin leot ryhtyvät.

3. vaihe
Jaa Alfa-leoklubin jäsenhakemus (Leo50-A) tai Omega-leoklubin jäsenhakemus (Leo50-O)sen mukaan, kumpi vaihtoehto klubille valittiin, ja kerää täytetyt lomakkeet. Sponsoroiva lionsklubi voi sitten lähettää allekirjoitetun leoklubin perustamisilmoituksen (Leo-51) nuoriso-ohjelmien osastolle. Vain rekisteröidyt leoklubit saavat leoklubin peruskirjan, sponsorin ja virkailijoiden paketit ja leopinssit.

4. vaihe
Kun lionit ovat tarkistaneet hakemukset, uudet leot voivat äänestää, hyväksyvätkö he seuraavat asiat:

5. vaihe
Aloittakaa leoklubin toiminta virkaanasettamisseremonialla. Leoklubin virkailijat ja neuvoa-antavan leotoimikunnan lionit suunnittelevat seremonian käyttämällä perustana Leoklubin virkailijoiden virkaanasettaminen ja uusien jäsenten vastaanotto (Leo-8) -julkaisua. Korkea-arvoisin paikalla oleva lionsvirkailija luovuttaa leoklubin perustamistodistuksen klubin virkailijoille, ja leoklubin jäsenet saavat uuden jäsenen aineistonsa.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting