Leojohtajien apurahaohjelma

Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille (jotka eivät ole osa moninkertaispiiriä) leojohtajien konferenssin pitämistä varten. Ohjelman tavoitteena on edistää edelleen leojen johtamistaitoja, erityisesti projektihallinnan, kommunikaation, tiimityön, luovuuden/innovaation ja paikkakunnan palveluprojektien suunnittelun aloilla.

Lions Clubs International myöntää kunakin toimivuonna yhteensä kahdeksan enintään 2000 dollarin suuruista leojohtajien apurahaa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä 1.7. alkaen. Apurahoja myönnetään ehdot täyttäville hakijoille suunnitellun leojohtajatapahtuman sisällön ja laadun perusteella. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti jokaisena toimivuonna 1.5. asti. Leojohtajien apurahaohjelmasta on lisätietoja seuraavissa asiakirjoissa:

Leojohtajien apurahahakemus
Leojohtajien apurahan ohjeet
Leojohtajien apurahan yleiset korvaussäännöt

Hakeminen

Leojohtajien apurahaa haetaan lähettämällä hakemus Lions Clubs Internationalin päämajan nuoriso-ohjelmien osastolle.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting