Leoklubien mainostaminen

Hyvät viestintäkeinot ovat tarpeellisia, jotta leoklubiohjelmaa voidaan mainostaa tehokkaasti. Leoklubijohtajien kannattaa pitää yhteyttä seuraavien tahojen kanssa:

Lisäksi leoklubijohtajien kannattaa tiedottaa leojen toiminnasta piirin tai moninkertaispiirin sähköisessä ja painetussa tiedotuksessa. Tähän kuuluvat sekä lion- että leosivustot että verkkotiedotteet, painetut lehdet ja tiedotteet.

Yhteisön tunnustus on myös tärkeää leoklubiohjelman kasvulle. Johtajien kannattaa rohkaista leoaktiviteeteista tiedottamista sanomalehtien, radioasemien, televisioasemien, kaapelitelevisioasemien, paikallissanomalehtien ja ilmoitustaulujen välityksellä. Leoaktiviteeteista voi tiedottaa myös verkkotiedotteissa.

Yhteydenpito neuvojien kanssa

Leojohtajien kannattaa pitää yhteyttä leoneuvojiin. Avoin viestintä parantaa leoklubiohjelmaa ja saattaa auttaa ratkaisemaan pieniä ongelmia.

Jokaisen lionsklubin kannattaa antaa leoneuvojansa (tai leoneuvojiensa) nimi, osoite ja sähköpostiosoite (jos käytössä). Hyvän yhteydenpidon avulla leoklubijohtajat voivat auttaa leoneuvojia

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting