Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leoneuvojat


print

Leoneuvoja toimii

 • mentorina, joka auttaa leoklubeja saavuttamaan tavoitteensa
 • motivaattorina, joka kannustaa leoja tekemään palveluaktiviteetteja
 • neuvonantajana, joka opastaa leoja
 • leoklubin ja sponsoroivan lionsklubin yhteyshenkilönä, joka varmistaa terveen leo-lion-suhteen
 • ihmisystävänä, joka auttaa leoja ymmärtämään paikkakunnan palvelemiseen liittyvän myötätunnon aspektin.

Alfa-leoneuvojat ohjaavat aktiivisesti 12–18-vuotiaiden leojen yksilöllistä ja sosiaalista kehitystä.

Omega-leoneuvojat toimivat yhteyshenkilöinä leoklubin ja sponsoroivan lionsklubin välillä. Lisäksi he tukevat 18–30-vuotiaiden leojen yksilöllistä ja ammatillista kehitystä.

Vastuut

 • Leoklubin perustamisen ja jatkuvan kehittämisen seuranta.
 • Leoklubin toiminnan mainostaminen.
 • Osallistuminen kunkin leoklubin ja hallituksen kokouksiin.
 • Säännöllisten kokousten järjestäminen sekä leoklubin että sponsoroivan lionsklubin edustajien kanssa. Näissä käsitellään leoklubin ja sen hallituksen jäsenten toiminta. 
 • Sen varmistaminen, että uudet leot saavat uusien jäsenten aineistot.
 • Tunnustuksen antaminen leoille näiden saavutuksista.
 • Valmistuvien leojen rohkaiseminen ryhtymään lioneiksi.

Resurssit

Leoklubimateriaalien ja -tarvikkeiden tilaaminen

Nuoriso-ohjelmien osasto ottaa vastaan tilauksia materiaaleille ja julkaisuille, jotka luetellaan Leoklubiohjelman julkaisujen tilauslomakkeessa (leo4.pdf). Kaikki muut tuotteet, myös leojen uusien jäsenten paketit, voi ostaa Lions Clubs Internationalin verkkokaupasta. Leojäsenkortteja, todistuksia ja uusien jäsenten oppaita voi myös ladata MyLCI-palvelusta

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting