Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Resursseja leoneuvojille


print

Leoneuvojan resurssit

Leoklubineuvojat ympäri maailmaa auttavat leoklubiohjelmaa menestymään. Leoneuvojan rooli on erilainen kummassakin lähestymistavassa. Leoneuvojalla on monia velvollisuuksia, ja hän saa käyttöönsä monia resursseja. 


Rooli

Leoneuvojat opastavat leoja kehittämään tehokkaita paikkakunnan palveluhankkeita ja auttavat lisäämään leojen itseluottamusta ja johtamistaitoja. Hän tekee myös seuraavia asioita:

 • mentoroi leoklubeja ja auttaa niitä saavuttamaan tavoitteensa
 • motivoi leoja tekemään palveluaktiviteetteja
 • opastaa klubia ja auttaa sen jäseniä tekemään omia päätöksiään
 • toimii leoklubin ja sponsoroivan lionsklubin yhteyshenkilönä varmistaakseen toimivan leo-lion-suhteen
 • auttaa leoja ymmärtämään paikkakunnan palvelemiseen liittyvän myötätunnon aspektin.

Alfa-leoneuvojat opastavat nuoria leoja aktiivisesti suunnittelemaan tehokkaita kokouksia ja onnistuneita palveluprojekteja.

Oomega-leoneuvojat toimivat lähinnä yhteyshenkilöinä leoklubin ja sponsoroivan lionsklubin välillä.

Vastuut

 • Leoklubin kehityksen valvominen.
 • Leoklubin aktiviteeteista ilmoittaminen paikallisille tiedotusvälineille ja tapahtumalehtisten jakelu paikkakunnalla.
 • Leoklubin ja hallituksen kokouksiin osallistuminen.
 • Kuukausittaisten kokousten järjestäminen sekä leoklubin että sponsoroivan lionsklubin edustajien kanssa. Näissä kerrataan leoklubin ja sen hallituksen jäsenten toiminta. Jos tätä kokousta on vaikea järjestää, leot voivat lähettää kokouspöytäkirjansa tarkastettaviksi sponsoroivaan lionsklubiin.
 • Tunnustuksen antaminen leoille näiden saavutuksista.
 • Sen varmistaminen, että uudet jäsenet saavat leojen uuden jäsenen pakettinsa.
 • Valmistuvien leojen rohkaiseminen ryhtymään lioneiksi.

Resurssit

 • Alfa-leoklubiohjelman käsikirja tai Oomega-leoklubiohjelman käsikirja
 • Leoklubin mallisäännöt ja ohjesääntö
 • Todistus suoritetusta leopalvelusta – Lionsklubit voivat antaa tämän todistuksen klubista hyvässä asemassa poistuville leojäsenille. Jos entistä leojäsentä pyydetään myöhemmin jäseneksi johonkin lionsklubiin, todistuksella saa vapautuksen 25 dollarin kansainvälisestä liittymismaksusta tai 30 dollarin perustamismaksusta, joka veloitetaan, kun entinen leo osallistuu vastaperustettuun lionsklubiin. Tämän todistuksen saa lähettämällä Todistus suoritetusta leopalvelusta -hakemuksen nuoriso-ohjelmien osastolle.
 • Leopalveluvuosien siirto-ohjelman avulla leot voivat lisätä leopalveluvuotensa lionstilastoihinsa. Tämä kannustaa nuoria jatkamaan yhteisöjensä palvelemista lioneina. Jos haluat LCI:ltä apua lionsklubin etsimisessä alueeltasi, täytä Leosta lioniksi -siirtolomake.

Muita resursseja

 • Uutisissa on tärkeitä ja ajankohtaisia tietoja leoklubiohjelmasta.
 • Resursseissa on monia leolomakkeita ja -julkaisuja.
 • PR-välineissä on erilaisia arvokkaita tietoja ja välineitä yhteydenpitoon jäsenien kanssa.

Uusien jäsenpakkausten tilaaminen

Jotta uudet leojäsenet saisivat uuden jäsenen pakettinsa, sponsoroivan lionsklubin on maksettava jokaisesta uudesta leoklubin jäsenestä 5 dollarin liittymismaksu.  Uuden jäsenen paketin voi tilata nuoriso-ohjelmien osastolta.  Paketissa on:

 • kaulusneula
 • Jäsenkortit
 • Jäsentodistus
 • jäsenopas
 • leotarra.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting