Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leopalveluhankkeet ja kampanjat


print


LEO Platinum -logoLeoklubit tekevät paikkakunnista parempia asuinpaikkoja. Niillä on väliä, koska paikkakuntalaiset tietävät, että leot osallistuvat tarvittaessa. Leoklubit voivat keskittyä monenlaisiin paikallisiin palveluhankkeisiin, olipa painopiste näön parantamisessa tai avun lähettämisessä maapallon toiselle puolelle. Hanketta järjestettäessä leojen tulee

määritellä tarve paikkakunnalla.

Tämä voi olla esimerkiksi vaatekeräys. Tai miettikää tarvittaisiinko paikkakunnalle uusi leikkikenttä, luontopolku tai kierrätyspiste. 

ottaa yhteyttä muihin paikallisiin järjestöihin.

Varmistakaa, ettei jokin muu järjestö tai muu organisaatio ole jo valmistelemassa samaa tai samanlaista projektia lähitulevaisuudessa. 

laskea arvioidut kustannukset.

Arvioikaa klubin nykyinen varallisuus ja jäsenten resurssit. Tarpeen vaatiessa voitte harkita yhteisprojektin järjestämistä toisen leoklubin tai sponsorina toimivan lionklubin kanssa. 

laatia suunnitelman yksityiskohdat.

Laatikaa aikataulu. Hankkikaa tarvittavat luvat esim. koululta tai kunnalta, mikäli tarpeellista. Hankkikaa tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. 

mainostaa hanketta.

Ilmoittakaa hankkeesta paikallisille tiedotusvälineille. Lähettäkää tietoja toiminnasta paikallisiin sanomalehtiin, radioasemille ja televisioasemille etukäteen. 

Leoklubin kannattaa arvioida kerran vuodessa ohjelmat ja palvelut, joita se paikkakunnalla järjestää. Selvittäkää seuraava leopalveluhankkeenne paikkakunnan tarpeiden arvioinnin avulla. 

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting