Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ristiriitojen ratkaiseminen


print

Seuraavista keinoista voi olla hyötyä ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa.

  • Määritä ongelma – Kirjoita se paperille.  Varmista, että olet määrittänyt ongelman etkä sen jotakin oiretta.
  • Selvitä tosiseikat – Pyydä tietoja ongelman kummaltakin osapuolelta. Hanki tietoja myös ulkopuolisista lähteistä.
  • Jäsennä tosiseikat – Tämä vaihe tarvitaan, kun kyseessä on monimutkainen ongelma.
  • Selvitä ratkaisut – Harkitse erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, kun etsit parasta ratkaisua.
  • Ymmärrä seuraamukset – Mieti kunkin ratkaisun mahdollisia seuraamuksia ennen ratkaisun valitsemista.
  • Toteuta ratkaisu – Määritä tässä vaiheessa, mistä tiedät, että ongelma on ratkaistu.
  • Arvioi ratkaisun toimivuutta – Johtajan pitää tarkistaa, että ratkaisuun on päästy.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting