Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leoklubin virkailijoiden roolit


print

Presidentti ohjaa klubin ja hallituksen kokouksia.  Presidentti ohjaa muita klubin virkailijoita näiden vastuissa ja ottaa kaikki jäsenet mukaan päätöksentekoprosesseihin.

Varapresidentti auttaa presidenttiä.  Hän ottaa presidentin tehtävät, jos valittu presidentti ei pysty palvelemaan toimikautensa loppuun asti.

Sihteeri ylläpitää klubitietoja ja kokouspöytäkirjoja ja lähettää nämä asiakirjat sponsoroivalle lionsklubille.  Hän ylläpitää virkailijaluetteloa, toimikuntanimitysten luetteloa, osanottotietoja ja jäsenluetteloa. Hän on vastuussa klubin tietokantojen ja jäsenrekisterin ylläpidosta sekä palveluaktiviteetti-ilmoituksien tekemisestä MyLCI-palvelussa. 

Rahastonhoitaja vastaa klubin rahojen vastaanottamisesta ja tallettamisesta.  Hän luovuttaa klubin varoja, kun leoklubin hallitus valtuuttaa sen.  Hän toimittaa kuukausittain tiliotteen leoklubin hallitukselle.

Piireissä ja moninkertaispiireissä on uuden tason johtoasemia. Piirin ja moninkertaispiirin tasolla toimivat virkailijat rohkaisevat saman alueen klubeissa toimivia leoja jakamaan ideoita ja vahvistamaan paikallista palvelua. Lisäksi he mainostavat leoklubiohjelmaa, keskittyvät jäsenhankintaan ja laajentumiseen ja tarjoavat lisää johtajakoulutustilaisuuksia.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting