Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Tiimin rakentaminen


print

Kannustuksen ja motivoinnin avulla leot pystyvät työskentelemään yhdessä ryhmänä. Leojohtajalle on apua tiimin rakentamisessa, jos hän ymmärtää, miksi nuori alun perin on päättänyt liittyä leoklubiin. Seuraavassa on joitakin tärkeimmistä syistä:

 • paikkakunnan palveleminen
 • aktiiviseen nuorisoryhmään kuuluminen
 • uusien ystävien löytäminen
 • johtamistaitojen kehittäminen
 • valmistumiseen tarvittavien paikkakunnan palvelutuntien kerääminen.

Ryhmätyö on tärkeää leoklubin menestymisen kannalta. Leojohtajat voivat edistää ryhmätyötä seuraavasti:

 • määrittämällä klubin tavoitteet
 • selittämällä yleiset tehtävät kaikille mukana oleville
 • jakamalla kullekin jäsenelle tarkasti määritetyt tehtävät
 • kannustamalla jäseniä tukemaan muiden leojen ponnistuksia
 • kannustamalla avoimeen ajatustenvaihtoon, eriävät mielipiteet mukaan lukien.

Leojohtajat voivat lähentää klubijäseniä toisiinsa seuraavasti:

 • etsimällä tapoja lisätä tyydytystä, jota leot saavat ponnistuksistaan
 • palkitsemalla yksittäiset leot panoksestaan
 • etsimällä tapoja lisätä klubin arvovaltaa
 • etsimällä tapoja lisätä leoklubin jäsenten välistä vuorovaikutusta
 • juhlimalla onnistuneita leoprojekteja.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting