Ristiriitoihin puuttuminen

Keskustelu klubissa on arvokasta tiimiympäristöä rakennettaessa, mutta klubin sisällä voi muodostua ristiriita, kun leot ilmaisevat eriäviä mielipiteitä klubikokouksen aikana. On normaalia, että klubin ristiriitatilanteet tuntuvat haastavilta. Tilanteen ratkaisemiseksi leojohtajan kannattaa

Rakentavasti hoidettuna erimielisyydet voivat:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting