Nimitysmenettely

Leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin jäsenehdokkaat pitää lähettää virallisella ehdollepanolomakkeella, jossa on vaaditut allekirjoitukset, kansainvälisen päämajan nuoriso-ohjelmien osastolle kunakin toimivuonna 15.8. mennessä. Ehdokkuus tulee antaa vaatimukset täyttäville leoille ja lioneille.

Nuoriso-ohjelmien osasto kerää leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin jäsenehdokaslomakkeet ja esittelee ne palveluaktiviteettitoimikunnalle kunakin toimivuonna paneelin jäsenten lopullista valintaa varten. Palveluaktiviteettitoimikunta valitsee myös yhden lionin ja yhden leon kustakin kansainvälisestä vaalipiiristä ja Afrikan mantereelta varajäseniksi siltä varalta, että joku paneelin jäsenistä joutuu keskeyttämään kaksivuotisen toimikauden aikana.

Leonimitykset

Klubitaso
Leovirkailijat nimittää leoneuvoja ja sponsoroivan lionklubin presidentti, minkä jälkeen nimityksen hyväksyy nykyinen piirikuvernööri. Kustakin yksittäis- ja alapiiristä voidaan lähettää vain yksi leovirkailijan nimitys yhtä vuotta kohti.

Piiritaso

Piirin nykyinen leojohtaja (jos sellainen on) nimittää nykyiset ja entiset piirin (yksittäis- tai alapiirin) leovirkailijat ja nimitys hyväksytetään nykyisellä piirikuvernöörillä. Jos piirillä ei ole leojohtajaa, voi nykyinen piirikuvernööri nimittää ja hyväksyä ehdokkaan. Yksittäis- ja alapiirit voivat lähettää ainoastaan yhden leoehdokkaan per toimivuosi.

Moninkertaispiirin taso
Moninkertaispiirin nykyinen leojohtaja (jos sellainen on) nimittää nykyiset ja entiset moninkertaispiirin leovirkailijat ja nimitys hyväksytetään nykyisellä kuvernöörineuvoston puheenjohtajalla. Jos moninkertaispiirillä ei ole leojohtajaa voi nykyinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja nimittää ja hyväksyä ehdokkaan. Moninkertaispiirit voivat lähettää ainoastaan leoehdokkaan per toimivuosi.

Leonimityslomake

Lionnimitykset

Nykyiset ja entiset piirien leojohtajat nimitetään ja hyväksytään nykyisen piirikuvernöörin toimesta. Yksittäis- ja alapiirit voivat lähettää ainoastaan yhden ehdokkaan per toimivuosi.

Nykyiset ja entiset moninkertaispiirien leojohtajat nimitetään ja hyväksytään nykyisen kuvernöörineuvoston puheenjohtajan toimesta. Moninkertaispiirit voivat lähettää ainoastaan ehdokkaan per toimivuosi.

Lionnimityslomake

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting