Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli

Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli on hallituksen hyväksymä väline jonka avulla leot ja lionit voivat ilmaista mielipiteitään ja ideoitaan leoklubiohjelmasta Kansainväliselle lionsjärjestölle.

Paneelissa leo- ja lionpanelistit saavat tilaisuuden edustaa peruskirja-alueittensa jäsenkuntaa leoklubiohjelmaan vaikuttavissa asioissa. Se toimii neuvoa-antavassa ominaisuudessa kansainväliseen lionsklubien järjestöön nähden, kun järjestö arvioi leoklubiohjelmaan liittyviä asioita. Ohjelmaan vaikuttavat asiat esitetään Lions Clubs Internationalin nuoriso-ohjelmien osastolle ja/tai hallitukselle harkintaa ja lopullista hyväksyntää varten.

Leoklubiohjelman neuvoa-antavassa paneelissa on kaksi lionia ja kaksi leoa kustakin kansainvälisestä vaalipiiristä ja Afrikan mantereelta. Jokaisena toimivuonna valitaan yksi lion ja yksi leo kultakin alueelta kahdeksi vuodeksi. He toimivat leoklubiohjelman suurlähettiläinä toiminta-alueillaan.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting