Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Tietoja näkötoiminnanjohtajalle


print

Näköpalveluhankkeiden järjestäminen

Organisoi näköpalveluhankkeita alueellasi ryhtymällä klubisi tai piirisi näköjohtajaksi.  Rohkaise klubeja aloittamaan palveluhankkeita jotka:

 • tarjoavat tukea näkövaikeuksista kärsiville lapsille ja aikuisille.
 • edistävät silmien terveyttä ja turvallisuutta vältettävän sokeutumisen kitkemiseksi.

Piirin näköjohtajan valitsee piirikuvernööri; moninkertaispiirin näköjohtajan valitsee kuvernöörineuvoston puheenjohtaja.  Yhdessä piiri- ja klubitason näköjohtajat voivat järjestää tehokkaita palveluhankkeita yhteisöissään.  

Näköjohtajan velvollisuudet

Aseta tavoitteet:

 • Arvioi nykyisten klubi- ja piiritason ohjelmien tehokkuus.
 • Kehitä tavoitteita ja piirin yleinen toimintasuunnitelma.
 • Toimita suunnitelma piirikuvernöörin tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan hyväksyttäväksi.

Viesti tavoitteista ja hankesuunnitelmista:

 • Tiedota kerhoille piirin tai moninkertaispiirin verkkosivuilla, uutiskirjeessä, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisin vierailuin.

Klubeilta saatujen uusien hankeideoiden lisääminen suunnitelmaan:

 • Rohkaise klubeja jakamaan tietoa näköhankkeistaan.
 • Vältä päällekkäisyyttä paikallisten, alueellisten ja kansallisten ohjelmien välillä.
 • Selvitä paikalliset tarpeet terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.   

Järjestä seminaareja ja työpajoja klubien puheenjohtajille:

 • Tarjoa koulutusresursseja ja tietoa silmien terveydestä ja turvallisuudesta.
 • Motivoi klubia osallistumaan hankkeisiin kutsumalla puhujiksi terveydenhoidon ammattilaisia.
 • Käsittele hankkeita, jotka voivat saavuttaa yhteisön näkövammoista kärsiviä lapsia ja aikuisia.

Pyydä palautetta:

 • Selvitä, kuinka piiri voi tukea klubeja näköhankkeiden valmistelussa.

Raportoi näköhankkeista piirihallitukselle ja paikalliselle medialle:

 • Kerro näköhankkeista moninkertaispiirin tai piirin PR-johtajalle.
 • Levitä tarinoita ja valokuvia Lions Clubs International:n sosiaaliseen mediaan.

Verkosta löytyvät resurssit

Näköjohtajan tehtävään löytyy monia resursseja:

LCIF:n apurahojen rahoitus

Lue lisää SightFirst-apurahoista.

Palkinnot

Piirien ja moninkertaispiirien puheenjohtajat ja klubit voivat saada palkintoja tunnustuksena työstä näönsuojelun, -tiedotuksen ja -toiminnan saralla:

 • Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ja piirikuvernööri saavat luovuttaa palkinnon järjestön nimissä moninkertaispiirin tai piirin näköjohtajalle, joka on todistanut erinomaista johtajuutta näönsuojelun tiedotus- ja toimintaohjelmassa täyttämällä moninkertaispiirin tai piirin palkinnon kriteerit.
 • Piirikuvernööri voi järjestön puolesta toimien luovuttaa Palkinnon erittäin hyvästä suorituksesta yhdelle piirin klubille, joka on ollut aktiivisin näönsuojelun hankkeissa ja aktiviteeteissa.

Yhteystiedot

Service Activities Division
Lions Clubs International
300 W 22nd Street, Oak Brook, IL  60523-8842 USA
Programs@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting