Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Valkoisen kepin päivä


print

Valkoisen kepin päivä ja muut tiedotushankkeet

Mobilisoikaa klubinne maanne valkoisen kepin päivänä yhteistyöhön paikallisten sokeuden asiantuntijoiden, koulujen tai sokeainjärjestöjen kanssa valistamaan suurta yleisöä sokeiden tai näkövammaisten pyrkimyksistä, toiveista ja kyvyistä.

  • Järjestäkää tapahtuma, jossa korostetaan sokeiden, näkövammaisten tai kuuromykkien yhtäläisiä kykyjä ja lahjoja.
  • Järjestäkää puhuja kertomaan yleisölle valkoisen kepin käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä.
  • Puhukaa ääniopasteiden ja muiden turvalaitteiden puolesta.
  • Järjestäkää valkoista keppiä käyttävä ihminen esittelemään sen käyttöä ja etuja koululaisille.

Resursseja


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting