Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Näköseulonnat


print

Näköseulontojen avulla löydetään mahdollisia näköongelmia.  Näköseulonta voi paljastaa tarpeen tehdä lisäkokeita.  Järjestäkää seulontatapahtumia yhteistyössä näönhoidon ammattilaisten kanssa.  Näköseulonta ei korvaa silmälääkärin tekemää kattavaa silmä- ja näkötutkimusta.

Näköseulonnan järjestäminen

 • Järjestäkää lääketieteelliset välineet ja henkilökunta.  Julkisen terveydenhoidon osastot, yliopistot, sairaalat tai yksityislääkärit suostuvat usein tekemään ilmaisia tai edullisia yleisseulontoja.
 • Hankkikaa tarvittavat luvat paikallisilta viranomaisilta.  Noudattakaa asianmukaisia terveydenhoidon lakeja ja säädöksiä, kun järjestätte terveysseulontoja.
 • Valitkaa seulontapäivä.  Seulontaa ei kannata järjestää päällekkäin muiden yhteisötapahtumien kanssa.
 • Järjestäkää seulontapaikka.  Sopivia paikkoja ovat esim. koulut, kirjastot, kirkot, monitoimitalot tai vanhainkodit.
 • Tiedottakaa tilaisuudesta etukäteen.  Ilmoittakaa yleisölle sosiaalisen median tai muiden tiedotuskanavien kautta seulonnan päivämäärästä ja paikasta.
 • Pysykää yhteydessä paikallisiin yhteistyötahoihin. (lääketieteen ammattilaiset, seulontapaikan johtaja, vapaaehtoistyöntekijät jne.)
 • Kehittäkää menetelmiä antaa lähetteitä osallistujille, joiden seulontatuloksista ilmenee mahdollisia näön- tai silmänterveysongelmia.  Lähettäkää nämä osallistujat jatkotutkimuksiin yhteistyössä paikallisten näönhoidon ammattilaisten kanssa.
 • Valinnaista:
  • Järjestäkää seulonta lokakuun Näkökyvyn jakaminen -kampanjanne yhteyteen.
  • Tarjotkaa seulontaan osallistuville aikuisille sopivia esitteitä Lionien näönterveysohjelmasta (LEHP) tai oman maanne optikkojen tai silmätautilääkäriden ammattijärjestöltä.

Näköseulonnan pitäminen

 • Järjestäkää ja valmistelkaa seulontatila.
 • Järjestäkää ilmainen kuljetus henkilöille, jotka eivät muuten pääsisi paikalle.
 • Auttakaa tietojen kirjaamisessa.
 • Jaelkaa ammattilaisten laatimaa näönhoitotietoa ja -julkaisuja.
 • Auttakaa näönhoidon ammattilaisia muuten paikallisten lakien ja säädösten puitteissa.

Seuranta seulonnan jälkeen

 • Järjestäkää lähete osallistujille, joiden seulonnassa ilmenee tarve jatkotutkimuksille.
 • Lähettäkää kiitoskirje seulontaan osallistuneille.  Näitä ovat aikaansa lahjoittaneet terveydenhoidon ammattilaiset, tiloja tarjonneet monitoimitalot ja laitteita tai tarvikkeita lahjoittaneet terveydenhoitoalan yritykset.
 • Järjestäkää julkisuutta seulonnan jälkeen.  Kertokaa paikkakuntalaisille tapahtumasta, kuten maksuttomasta julkisesta seulonnasta hyötyneiden henkilöiden lukumäärä.  Korostakaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja julkaiskaa lehdistötiedote tai muu paikallinen ilmoitus.
 • Kertokaa seulonnastanne LCI:n verkkopalvelun palveluaktiviteetti-ilmoituksen avulla.

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting