Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Näköseulonnat


print

Näköseulontojen avulla löydetään mahdollisia näköongelmia.  Näköseulonta voi paljastaa tarpeen tehdä lisäkokeita.  Järjestäkää seulontatapahtumia yhteistyössä näönhoidon ammattilaisten kanssa.  Näköseulonta ei korvaa silmälääkärin tekemää kattavaa silmä- ja näkötutkimusta.

Näköseulonnan järjestäminen

 • Järjestäkää lääketieteelliset välineet ja henkilökunta.  Julkisen terveydenhoidon osastot, yliopistot, sairaalat tai yksityislääkärit suostuvat usein tekemään ilmaisia tai edullisia yleisseulontoja.
 • Hankkikaa tarvittavat luvat paikallisilta viranomaisilta.  Noudattakaa asianmukaisia terveydenhoidon lakeja ja säädöksiä, kun järjestätte terveysseulontoja.
 • Valitkaa seulontapäivä.  Seulontaa ei kannata järjestää päällekkäin muiden yhteisötapahtumien kanssa.
 • Järjestäkää seulontapaikka.  Sopivia paikkoja ovat esim. koulut, kirjastot, kirkot, monitoimitalot tai vanhainkodit.
 • Tiedottakaa tilaisuudesta etukäteen.  Ilmoittakaa yleisölle sosiaalisen median tai muiden tiedotuskanavien kautta seulonnan päivämäärästä ja paikasta.
 • Pysykää yhteydessä paikallisiin yhteistyötahoihin. (lääketieteen ammattilaiset, seulontapaikan johtaja, vapaaehtoistyöntekijät jne.)
 • Kehittäkää menetelmiä antaa lähetteitä osallistujille, joiden seulontatuloksista ilmenee mahdollisia näön- tai silmänterveysongelmia.  Lähettäkää nämä osallistujat jatkotutkimuksiin yhteistyössä paikallisten näönhoidon ammattilaisten kanssa.
 • Valinnaista:
  • Järjestäkää seulonta lokakuun Näkökyvyn jakaminen -kampanjanne yhteyteen.
  • Tarjotkaa seulontaan osallistuville aikuisille sopivia esitteitä Lionien näönterveysohjelmasta (LEHP) tai oman maanne optikkojen tai silmätautilääkäriden ammattijärjestöltä.

Näköseulonnan pitäminen

 • Järjestäkää ja valmistelkaa seulontatila.
 • Järjestäkää ilmainen kuljetus henkilöille, jotka eivät muuten pääsisi paikalle.
 • Auttakaa tietojen kirjaamisessa.
 • Jaelkaa ammattilaisten laatimaa näönhoitotietoa ja -julkaisuja.
 • Auttakaa näönhoidon ammattilaisia muuten paikallisten lakien ja säädösten puitteissa.

Seuranta seulonnan jälkeen

 • Järjestäkää lähete osallistujille, joiden seulonnassa ilmenee tarve jatkotutkimuksille.
 • Lähettäkää kiitoskirje seulontaan osallistuneille.  Näitä ovat aikaansa lahjoittaneet terveydenhoidon ammattilaiset, tiloja tarjonneet monitoimitalot ja laitteita tai tarvikkeita lahjoittaneet terveydenhoitoalan yritykset.
 • Järjestäkää julkisuutta seulonnan jälkeen.  Kertokaa paikkakuntalaisille tapahtumasta, kuten maksuttomasta julkisesta seulonnasta hyötyneiden henkilöiden lukumäärä.  Korostakaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja julkaiskaa lehdistötiedote tai muu paikallinen ilmoitus.
 • Kertokaa seulonnastanne LCI:n verkkopalvelun palveluaktiviteetti-ilmoituksen avulla.

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting