Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Erikoiset päivät ja tapahtumat


print

Näköseulonnat
Näköseulonnoilla voidaan löytää ihmisiä, joilla on potentiaalisia näkö- tai silmäongelmia ja jotka kannattaa lähettää näönhoidon ammattilaiselle kattavaan silmätutkimukseen.  Suunnitelkaa näköseulontoja lapsille ja aikuisille yhteistyössä alueen silmänhoidon ammattilaisten kanssa.

Näkökyvyn jakaminen -kampanjaLokakuu
Maailmanlaajuiset palvelukampanjat, kuten Näkökyvyn jakaminen, antavat tilaisuuksia mobilisoida klubin

  • taisteluun sokeutta vastaan
  • auttamaan sokeuden tai näkövamman kanssa eläviä ihmisiä.

Maailman näköpäiväLokakuu
Pidetään lokakuun toisena torstaina*. Maailman näköpäivä antaa lisää tilaisuuksia osallistua näköön liittyvään humanitaariseen palveluun. 

Kansainvälinen valkoisen kepin päivä.15.10.
Monet sokeat tai näkövammaiset ihmiset eri puolilla maailmaa pystyvät liikkumaan turvallisesti ja itsenäisesti käyttämällä valkoista keppiäValkoisen kepin päivä on tilaisuus lisätä tietoisuutta tästä "itsenäisyyden tunnuksesta" ja sen käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä. Järjestäkää tapahtuma tai palveluhanke yhteistyössä paikallisten koulujen ja sokeiden järjestöjen kanssa. 

Lionien silmäpankkiviikkoJoulukuu
Joulukuun ensimmäinen viikko on nimetty lionien silmäpankkiviikoksi.  Se on tilaisuus tutustua silmäpankin antamaan ihmeelliseen näön säästävään palveluun ja tukemaan silmäpankin toimintaa.

Kierrätä näön hyväksi -kuukausiToukokuu
Järjestäkää silmälasien keräyskampanja toukokuun aikana Kierrätä näön hyväksi -resurssien avulla.

Helen Kellerin päivä1.6.
Lionit kaikkialla maailmassa toteuttavat näön pelastavia palveluhankkeita tänä päivänä Helen Kellerin syntymäkuukauden aikana.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting